Редакційний штат

Редактори

Борис Петрович БОРИС Петрович СЕРЕДА, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

larisa kraves, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

заступник головного редактора Олег Олексійович Бейгул, д.т.н., проф., завідувач кафедри машинобудування Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Олександр Іванович Бабаченко, д.т.н., старший науковий співробітник, директор інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, Ukraine

Геннадій Анатолійович Баглюк, д.т.н., старший науковий співробітник, заступник директора інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Ukraine

Іван Васильович Бельмас, д.т.н., професор, завідувач кафедрою технології машинобудування, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Андрій Вікторович Букетов, д.т.н., професор, завідувач кафедрою транспортних технологій, Херсонська державна морська академія, Ukraine

Віталій Михайлович Гуляєв, д.т.н., професор, перший проректор, професор кафедри промислової біотехнології та загальної хімії, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Леонід Миколайович Дейнеко, д.т.н., професор, завідувач кафедрою термічної обробки металів, Національна металургійна академія України (НМетАУ), Ukraine

Anatoly Kolomeisky, Professor of Chemistry and Professor of Chemical and Biomolecular Engineering Rice University, Houston, United States

Ігор Валентинович Крікент, д.т.н., доцент, професор кафедри технології та устаткування зварювання, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Олександр Борисович Лисенко, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедрою фізики конденсованого стану, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Петро Іванович Лобода, д.т.н., професор, завідувач кафедрою високотемпературних матеріалів та порошкової металургії, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», член-кореспондент НАН України, Ukraine

Олег Леонтійович Ляшук, д.т.н., доцент, завідувач кафедрою автомобілів, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Ukraine

Олег Павлович Максименко, д.т.н., професор, завідувач кафедрою обробки металів тиском, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Віктор Іванович Мельник, д.т.н., ст. науковий співробітник, проректор з наукової роботи, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, Ukraine

Валерій Григорович Міщенко, д.т.н., професор, завідувач кафедрою прикладної фізики та наноматеріалів, Запорізький національний університет, Ukraine

Віталій Миколайович Павленко, д.т.н., професор, проректор з н.-пед. роботи, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіацій¬ний інститут», Ukraine

Валерій Вікторович Перемітько, д.т.н., доцент, декан металургійного факультета, професор кафедри технології та устаткування зварювання, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Петро Петрович Савчук, д.т.н., професор, ректор Луцького національного технічного університету, Ukraine

Олександр Валентинович Садовой, д.т.н., професор, професор кафедри електротехніки та електромеханіки, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Анатолій Федорович Санін, д.т.н., професор, завідувач кафедрою технології виробництва літальних апаратів, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Ukraine

Євген Миколайович Сігарьов, д.т.н., професор, завідувач кафедрою металургії чорних металів, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Павло Олексійович Стеблянко, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедрою вищої математики, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Олександр Михайлович С’янов, д.т.н., професор, декан факультету електроніки та комп’ютерної техніки, професор кафедри апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Сергій Сергійович Тищенко, д.т.н., професор, професор кафедри вищої математики, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Ukraine

Ivan Tyukin, United Kingdom

Олександр Олексійович Шумейко, д.т.н., професор, завідувач кафедрою програмного забезпечення систем, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Boris Khina, Belarus

Boris Yakobson, United States