Редакційний штат

Редактори

Борис Петрович Середа, д.т.н., професор, директор науково-дослідного центру «Матеріалознавства та інноваційних технологій» ДДТУ, завідувач кафедрою автомобілів та автомобільного господарства Дніпровського державнного технічного університету, Ukraine

 Ірина Василівна Кругляк, заступник головного редактора, д.т.н., доцент, завідувач кафедрою галузевого машинобудування Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Олександр Іванович Бабаченко, д.т.н., професор, директор інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, Ukraine

Геннадій Анатолійович Баглюк, д.т.н., професор, заступник директора інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Ukraine

Іван Васильович Бельмас, д.т.н., професор, завідувач кафедрою технології машинобудування, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Андрій Вікторович Букетов, д.т.н., професор, завідувач кафедрою транспортних технологій та механічної інженерії, Херсонська державна морська академія, Ukraine

Віктор Захарович Грищак   д.т.н., професор кафедри прикладної математики і механіки,  Запорізький національний університет,  Заслужений діяч науки і техніки України, Ukraine

Віталій Михайлович Гуляєв, д.т.н., професор, перший проректор, професор кафедри промислової біотехнології та загальної хімії, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Леонід Миколайович Дейнеко, д.т.н., професор, завідувач кафедрою термічної обробки металів, Національна металургійна академія України (НМетАУ), Ukraine

Василь Тарасович Дмитрів,  д.т.н., професор, завідувач кафедрою проектування та експлуатації машин Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету “Львівська політехніка”, Ukraine

Anatoly Kolomeisky, Professor of Chemistry and Professor of Chemical and Biomolecular Engineering Rice University, Houston, United States

Ігор Валентинович Крікент, д.т.н., доцент, професор кафедри технології та устаткування зварювання, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Григорій Володимирович Корніч, д.ф-м.н., професор, завідувач кафедрою системного аналізу та обчислювальної математики НУ Запорізька політехніка, Ukraine

Олександр Борисович Лисенко, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедрою фізики конденсованого стану, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Петро Іванович Лобода, д.т.н., професор, науковий консультант інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона, , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», член-кореспондент НАН України, Ukraine

Олег Леонтійович Ляшук, д.т.н., професор, завідувач кафедрою автомобілів, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Ukraine

Олег Павлович Максименко, д.т.н., професор, завідувач кафедрою обробки металів тиском, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Віктор Іванович Мельник, д.т.н., професор, професор кафедри оптимізації технологічних систем рослинництва Державного біотехнологічного університету, Ukraine

Валерій Григорович Міщенко, д.т.н., професор, професор кафедри загальної та прикладної фізики, Запорізький національний університет, Ukraine

Віталій Миколайович Павленко, д.т.н., професор кафедри теореичної і будівельної механіки, Харківський Національний університет міського господарства  ім. О.М. Бекетова, Ukraine

Валерій Вікторович Перемітько, д.т.н., професор, декан металургійного факультета, професор кафедри технології та устаткування зварювання, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Петро Петрович Савчук, д.т.н., професор, директор Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України, Ukraine

Олександр Валентинович Садовой, д.т.н., професор, професор кафедри електротехніки та електромеханіки, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Євген Миколайович Сігарьов, д.т.н., професор, завідувач кафедрою металургії чорних металів, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Павло Олексійович Стеблянко, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій  університету митної справи та фінансів, Ukraine

Григорій Михайлович Сучков, д.т.н. професор кафедри комп’ютерних і радіоелектронних систем контролю та діагностики НТУ Харківський політехнічний інститут, Ukraine

Олександр Михайлович С’янов, д.т.н., професор, декан факультету електроніки та комп’ютерної техніки, професор кафедри апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Сергій Сергійович Тищенко, д.т.н., професор, професор кафедри вищої математики, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Ukraine

Ivan Tyukin, United Kingdom

Boris Khina, Belarus

Boris Yakobson, United States