Редакційний штат

Редактори

Борис Петрович Середа, д.т.н., професор, директор науково-дослідного центру «Матеріалознавства та інноваційних технологій» ДДТУ, завідувач кафедрою автомобілів та автомобільного господарства Дніпровського державнного технічного університету, Ukraine

 Ірина Василівна Кругляк, заступник головного редактора, д.т.н., професор, завідувач кафедрою галузевого машинобудування Дніпровського державного технічного університету, Ukraine

Олександр Іванович Бабаченко, д.т.н., професор, директор інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, Ukraine

Геннадій Анатолійович Баглюк, д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України, директор інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Ukraine

Олег Григорович Байбуз, д.т.н., професор, завідувач кафедрою математичного забезпечення ЕОМ, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Ukraine

Іван Васильович Бельмас, д.т.н., професор, завідувач кафедрою технології машинобудування, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Лілія Миколаївна Божуха, к.ф.-м.н., доцент доцент кафедри математичного забезпечення ЕОМ, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Ukraine

Андрій Вікторович Букетов, д.т.н., професор, завідувач кафедрою транспортних технологій та механічної інженерії, Херсонська державна морська академія, Ukraine

Олександр Закір’янович Галішин, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу термопластичності, інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, Ukraine

Віктор Захарович Грищак   д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри конструювання,технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Ukraine

Віталій Михайлович Гуляєв, д.т.н., професор, ректор, професор кафедри промислової біотехнології та загальної хімії, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Леонід Миколайович Дейнеко, д.т.н., професор, завідувач кафедрою термічної обробки металів, інститут промислових та бізнес технологій Українського державного університету науки, Ukraine

Василь Тарасович Дмитрів,  д.т.н., професор, завідувач кафедрою проектування та експлуатації машин, інститут механічної інженерії та транспорту Національного університету “Львівська політехніка”, Ukraine

Валерій Вікторович Завгородній, к.т.н., доцент, завідувач кафедрою інформаційних технологій та дизайну, Державний університет інфраструктури та технологій, Ukraine

Тетяна Станіславівна Кагадій, д.т.н., професор кафедри вищої математики, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Ukraine

Євген Іванович Калінін, д.т.н., професор, завідувач кафедрою тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів, Національний університет біоресурсів і  природокористування України, Ukraine

Олена Михайлівна Кісельова, д.ф.-м.н., професор, декан факультету прикладної математики, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Ukraine

Олена Борисівна Кобильська, к.ф.-м.н., доцент кафедри інформатики та вищої математики, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, Ukraine

Anatoly Kolomeisky, Professor of Chemistry and Professor of Chemical and Biomolecular Engineering Rice University, Houston, United States

Кирило Сергійович Красніков, к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення систем, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Святослав Ігорович Криштопа, д.т.н., професор, завідувач кафедрою автомобільного транспорту, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine

Григорій Володимирович Корніч, д.ф-м.н., професор, завідувач кафедрою системного аналізу та обчислювальної математики, Національний університет "Запорізька політехніка", Ukraine

Петро Іванович Лобода, д.т.н., професор, академік НАН України, науковий консультант інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона, , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», Ukraine

Віктор Павлович Ляшенко, д.т.н., професор, завідувач кафедрою інформатики та вищої математики, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, Ukraine

Олег Леонтійович Ляшук, д.т.н., професор, перший проректор, завідувач кафедрою автомобілів, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Ukraine

Олег Павлович Максименко, д.т.н., професор, завідувач кафедрою обробки металів тиском, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Валерій Григорович Міщенко, д.т.н.,  Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри інтегральних технологій зварювання та моделювання конструкцій, Національний університет «Запорізька політехніка», Ukraine

Віталій Миколайович Павленко, д.т.н., професор кафедри теореичної і будівельної механіки, Харківський національний університет міського господарства  ім. О.М. Бекетова, Ukraine

Олег Анатолійович Пастух, д.т.н., професор кафедри програмної інженерії, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Ukraine

Валерій Вікторович Перемітько, д.т.н., декан металургійного факультета, професор кафедри технології та устаткування зварювання, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Олександр Валентинович Садовой, д.т.н., професор кафедри електротехніки та електромеханіки, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Олена Олександрівна Сдвижкова, д.т.н., професор, завідувач кафедрою вищої математики, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Ukraine

Євген Миколайович Сігарьов, д.т.н., професор, завідувач кафедрою металургії чорних металів, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Павло Олексійович Стеблянко, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України,  Ukraine

Вікторія Олексіївна Строєва, к.ф.-м.н.,  доцент кафедри прикладної та вищої математики, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Сергій Олександрович Субботін, д.т.н., професор, завідувач кафедрою програмних засобів, Запорізький національний технічний університет, Ukraine

Григорій Михайлович Сучков, д.т.н. професор кафедри комп’ютерних і радіоелектронних систем контролю та діагностики, Національний технічний університет " Харківський політехнічний інститут", Ukraine

Олександр Михайлович С’янов, д.т.н., декан факультету електроніки та комп’ютерної техніки, професор кафедри апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення, Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

Ivan Tyukin, PhD, Dr. Sc., RCUK Academic Fellow, Department of Mathematics, Group of Applied  Mathematics, University of Leicester, UK

Boris Yakobson, Karl F, Hasselmann Chair of Engineering, Professor of  Materials Science and Nano Engineering and Professor of Chemistry Rice University Houston, Texas, USA

Тетяна Олександрівна Ярхо, д.пед.н., професор, завідувач кафедрою вищої математики, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine