АСИМПТОТИЧНИЙ АНАЛІЗ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Автор(и)

  • Микола Олександрович Рашевський ДВНЗ «Криворізький національний університет», Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(39)2018.154210

Ключові слова:

система автоматичного керування, асимптотичний розв’язок, точка повороту

Анотація

Побудовано асимптотичні розв'язки систем автоматичного керування з повільно змінними параметрами. Досліджено випадок наявності у системі точок повороту. Дано оцінку точності побудованого наближеного розв'язку.

Посилання

Абгарян К. А. Матричные и асимптотические методы в теории линейных систем / К. А. Абгарян. – М. : Наука, 1973. – 431 с.

Leifura V. N. On One Problem of Automatic Control with Turning Points / V. N. Leifura // Proccedings of the Second International Conference “Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics”, Kyiv. – 1997.– V. 2. – Р. 488–491.

Ломов С. А. Введение в общую теорию сингулярных возмущений / С. А. Ломов. – М. : Наука, 1981. – 400 с.

Рашевський М. О. Асимптотичні розв’язки лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з відхиленням аргументу / М. О. Рашевський // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 1: Фіз.-мат. науки: зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 13 (2). – С. 179–187.

Самойленко А. М. Лінійні системи диференціальних рівнянь з виродженнями / А. М. Самойленко, М. І. Шкіль, В. П. Яковець. – К. : Вища шк., 2000. – 294 с.

Шкиль Н. И., Вороной А. Н., Лейфура В. Н. Асимптотические методы в дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнениях / Н. И. Шкиль, А. Н. Вороной, В. Н. Лейфура. – К.: Выща шк., 1985. – 248 с.

Wasow W. On a Turning Point Problems for Systems with Almost Diagonal Coefficient Matrix / W. Wasow // Funkc. Ekv. – 1966. – 8, № 3. – P. 143–171.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-27

Номер

Розділ

Статті