ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ КАР’ЄРНИХ САМОС-КИДІВ

Автор(и)

  • Борис Петрович Середа ДДТУ, Ukraine
  • Дар'я Яківна Муковська

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(39)2018.154238

Ключові слова:

самоскид, статистичний аналіз, питома витрата палива, коефіцієнт варіації, динамічний ряд

Анотація

В результаті роботи проведений порівняльний аналіз експлуатаційних показників роботи кар’єрних самоскидів в умовах  металургійного підприємства в залежності від пори року. А саме проведено статистичне дослідження розглянутих експлуатаційних показників. Дослідженню підлягали наступні показники: середньомісячний пробіг з вантажем,  середня кількість їздок  на місяць, середня довжина ходки, середньомісячна кількість самоскидів у роботі, середня експлуатаційна швидкість руху, питома витрата палива,  середнє завантаження за їздку, середньомісячний об’єм перевезеного вантажу. По кожному показнику визначені основні статистичні характеристики: середнє вибіркове, дисперсія, стандартне відхилення, коефіцієнт варіації.

Посилання

Помазков М.В. Механизм оперативного управления оценкой технического состояния парка большегрузных автосамосвалов в металлургическом производстве / M. В. Помазков, А.И. Симкин. // Захист металургійних машин від поломок: зб. наукових праць / ПДТУ. – 2009. – № 11. – С. 87–89.

Вагонова О.Г. Економічна ефективність експлуатації вітчизняних автосамоскидів на кар’єрах як чинник підвищення їхньої конкурентоспроможності [Електронний ресурс] /

О.Г. Вагонова, Л.А. Бондаренко // Ефективна економіка. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4272

Анісімов О.О. Дослідження показників роботи кар’єрних самоскидів та підвищення їх продуктивності в умовах Стрижавського родовища мігматитів [Електронний ресурс] / О.О. Анісімов, І. А. Довгалюк // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2015. – Режим доступу до ресурсу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2015_49_5

Чаплінський В.С. Дослідження факторних параметрів транспортного процесу кар’єрних самоскидів сімейства БеЛАЗ [Електронний ресурс] / В.С. Чаплінський, Г.В. Кирбуюк // Науковий вісник Херсонського державного Університету. – 2015. Режим доступу до ресур-су:http://intkonf.org/index.php?s=%s=%F7%E0%EF%EB%ED%F1%FC%EA%E8E9&Submit=%CF%EE%F8%F3%EA

Мороз М.М. Організація перевезень гірничої маси на ПАТ «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц» [Електронний ресурс] / М.М. Мороз // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2014. Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Srt_2014_2_21

Помазков М.В. Забезпечення ресурсозбереження самоскидів в маршрутах утилізації металургійних шлаків і шламів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.22.12 «Промисловий транспорт» / Помазков Михайло Валерійович – Маріуполь, 2011. – 21 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-27

Номер

Розділ

Статті