МОДЕЛЮВАННЯ БЛИЗЬКОГО ПОРЯДКУ АМОРФНИХ ОКСИДІВ Zr1-xYxO2

Автор(и)

  • Олександр Семенович Баскевич Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”, Ukraine
  • Віктор Григорович Верещак Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”, Ukraine
  • Микола Васильович Ніколенко Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(39)2018.154239

Ключові слова:

моделювання близького порядку, аморфні оксиди, області впорядкованого розміщення атомів, функція радіального розподілу атомів

Анотація

У даній роботі було проведено моделювання близького порядку аморфних оксидів Zr1-xYxO2 отриманих з метансульфонатів цирконію та ітрію. Моделювання проводили з допущенням, що аморфний стан складається з областей впорядкованого розміщення атомів визначеної геометричної форми між якими знаходяться невпорядковані атоми, які не належать до жодної структурної одиниці. Близький порядок розміщення атомів в аморфних оксидах Zr1-xYxO2 (х=6,8,10 ат.%) досліджували методом сумісного моделювання профілю головного максимуму структурного фактору і методом  апроксимації функції радіального розподілу атомів на основі експериментальних даних ширококутового розсіяння рентгенівських променів. В результаті моделювання встановлено, що області впорядкованого розміщення атомів мають форму близьку до октаедрів. Середні розміри областей впорядкованого розміщення атомів складають 5 нм, а координаційні числа 11—14, що відповідають структурам близьким до гранецентрованих кубічних структур. Порівняння модельних характеристик аморфних оксидів з експериментальними даними мікроскопа з високою роздільною  здатністю  показало добре співпадіння результатів.

Посилання

Пул Ч. Мир материалов и технологий. Нанотехнологии / Пул Ч., Оуэнс¬ Ф.  М.: Техносфера, 2006. – 336 с.

Суздалев И. П. Нанотехнология. Физико-химия наноструктуры и наноматериалов / Суздалев И. П. – М.: Ком. Книга, 2006. – 592 с.

Шабанов Н. А. Химия и технология нанодисперсных оксидов / Шабанов Н. А., Попов В. В., Саркисов П. Д. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. – 300 с.

Скороход В.В. Теория физических свойств / В. В. Скороход // Порошковая металлур-гия. – 1995. – № ½. – С. 53–71.

Майер К. Физико-химическая кристаллография / Майер К. – М.: Металлургия, 1972. – 480 с.

Рао Ч.Н.Р. Новые направления в химии твердого тела (структура, синтез, свойства, реакционная способность и дизайн материалов) / Рао Ч.Н.Р., Гапалакримнан Дж. – Новосибирск: Наука, 1990. – 520 с.

Piconi C. Zirconia as ceramic biomaterial / C. Piconi, G. Maccauro // Biomaterials. – 1999. – 20. – P. 1–25.

Lange F.F. Powder processing science and technology for increased reliability / F.F. Lange // I. Amer. Ceram. Soc. – 1989. – Vol. 72, № 1. – P. 3–15.

Шевченко А.В. Биоинертные имплантаты на основе нанокристаллических порошков ZrО2 / А.В. Шевченко, Е.В. Дудник, В.А. Дудник и др. // Техника машиностроения. – 2006. – Т. 58, № 2. – С. 32–35.

Baskevich O.S. Modeling of short-range structure in Ni-P alloys / Baskevich O.S., Gulivetz A.N., Zabludovsky V.O. // Ukr.J.Phys.  2004.  V.49, № 12.  P.1196–1199.

Баскевич А.С. Ближний порядок рентгеноаморфных сплавов Ni-P и Co-P, полученных импульсным электроосаждением / А.С. Баскевич, А.Н. Гуливец, В.А. Заблудовский // Металлофизика и новейшие технологии. — 2004.  Т. 26, № 9.  С. 11511161.

Baskevich A. Study of short range ordering of amorphous Cr-C alloys obtained by pulse electrodeposition/ A. Baskevich, V. Soboliev // Journal "Scientific Israel  Technological Advantages".  Vol.13.  № 4.  2011. − P. 103110.

Надєждін Ю.Л. Методика визначення розмірів кластерів нанокристалічних порошків діоксиду цирконію за аналізом профілю головного піку структурного фактору / Ю. Л Надєждін, О.С. Баскевич, В.Г. Верещак, О.О. Шань // Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта: тезисы докл. 74 Междунар. науч.-практ. конференция (Днепропетровск, 1516 мая 2014 г.). – Днепропетровск, 2014. – С. 415417.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-27

Номер

Розділ

Статті