МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ТЕХНОЛОГІЇ СИЛІКАТІВ

Автор(и)

  • Наталія Олександрівна Солодка ДВНЗ УДХТУ, Ukraine
  • Олексій Олександрович Сігунов ДВНЗ УДХТУ, Ukraine
  • Дмитро Андрійович Алексєєв

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(39)2018.154241

Ключові слова:

термодинаміка, силікати, математична модель

Анотація

Розроблена інформаційна підсистема моделювання термодинамічного процесу в технології силікатів. Реалізовано алгоритм розрахунку залежності зміни енергії Гіббса від показників температури. Побудовано базу даних хімічних елементів та їх термодинамічних властивостей. Запропонований програмний продукт може використовуватися для отримання чисельного та графічного результатів термодинамічного аналізу в технології силікатів.

Посилання

Sigunov O. Study of thermal dehydration of sodium orthophosphate monosubstituted [Text] / O. Sigunov, A. Cheremysinova, I. Sknar, Y. Kozlov, O. Sverdlikovska // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 3, № 6 (86). – Р. 60–66.

Сигунов, А. А. Термодинамический анализ реакций в системе Si-Ca(OH)2 [Текст] / А.А. Сигунов, А.А. Салей, Л.А. Снежко, Т.В. Кравченко, Л.А. Хмарская, М.Н. Кононович // Вестник НТУ «ХПИ». – 2015. – № 30 (1139). – С. 85–91.

Shabanova, G.N. Alkali-earth Element Aluminates and Chromites Cement Bonded Refractory Castables [Text] / G.N. Shabanova, A.N. Korohodska // China’s Refractories. – 2016. – Vol. 25, No 1. – P. 26–31.

Салей А.А. Термодинамический анализ высококремнеземистой области системы Nа2O–SiO2–H2O, характерной для искусственного песчаника [Текст] / А.А. Салей, Г.Т. Цыганков, А.А. Сигунов, Ю.Ю. Нуштаев, Е.А. Бершадский // Вісник НТУ «ХПІ». – 2008. – № 13. – С. 112–117.

Салей, А.А. Термодинамическая модель синтеза минералов в системе CaO-BaO-Fe2O3-SiO2-SO3 как основы для получения цементов с применением конвертерных шлаков [Текст] / А.А. Салей, Н.П. Пескова, А.А. Сигунов, К.Г. Низяев, А.Н. Стоянов // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2010. – № 7. – С. 181–183.

Салєй, А.А. Термодинамічні дослідження процесів мінералоутворення при синтезі клінкеру [Текст] / А.А. Салєй, В.О. Кулік, В.Н. Пунагін, О.О. Сігунов // Вопросы химии и химической технологии. – 2005. – № 3. – С. 62–65.

Алексєєв, Д.А. Проектування інформаційної підсистеми термодинамічного розрахунку в технології силікатів [Текст] / Д.А. Алексєєв, Н.О. Солодка // Хімія та сучасні технології: збірник тез доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпро, 2017. – Т. I. – C. 55–57.

Бабушкін, В.І. Термодинаміка силікатів [Текст] / В.І. Бабушкін, Г.М. Матвєєв, О.П. Мчедлов-Петросян // М.: Стройіздат, 1986 – 408 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-27

Номер

Розділ

Статті