ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОТРЕБИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • Петро Іванович Коренюк Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • Геннадій Іванович Карімов Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(39)2018.154250

Ключові слова:

харчова промисловість, виробнича функція, прогноз, випуск продукції, капітальні інвестиції

Анотація

Отримано аналітичну залежність діяльності харчової промисловості від основних факторів на основі виробничої функції Кобба-Дугласа. Виконано прогноз потреби випуску продукції в залежності від сценарію зміни чисельності населення для підтримки існуючого рівня забезпеченості продукцією харчової промисловості. Розраховано обсяг додаткових капітальних інвестиція, необхідний для забезпечення досягнення прогнозних значень обсягу випуску продукції харчової галузі.

Посилання

Коренюк П.И. Эффективность использования и воспроизводства природно-ресурсного потенциала: финансовые факторы, доминирующие тенденции: Монография. / П. И. Коренюк – Днепропетровск: ДДФА, 2009. – 368 с.

Эддоус М. Методы принятия решений. Пер. с англ./ М. Эддоус, Р. Стенсфилд – Москва: ЮНИТИ, 1997. – 590 с.

Трейси Майкл. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран: перевод с англ.; под ред. А.Г. Суцкого / М. Трейси. – СПб: Экономическая школа, 1995. – 431 с.

Таха Хемди А. Введение в исследование операций, 6-е издание.: пер. с англ. / Х.А. Таха. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 912 с.

Статистичний збірник. Промисловість України у 2011-2015 роках. / за ред. редакцією І.С. Петренко. – К.: Державна служба статистики України, 2016.– 382 с.

Нан-Хоо О.С. Производственные функции, пример построения / О.С. Нан-Хоо // VІ международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум», 15 февраля – 31 марта 2014 года. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.scienceforum.ru/2014/pdf /3180.pdf

Светуньков И.С. Экономический анализ предприятия с помощью производственных функций комплексных переменных / Светуньков И.С. // Экономическая кибернетика: системный анализ в экономике и управлении: Сборник научных трудов. – 2007. – Выпуск № 16. – С. 76 – 81.

Производственная функция и технический прогресс. Экономика. // Market-journal. Экономический журнал. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.market-journal.com/mikroekonomika/58.html

Дейнеко Л.В. Розвиток харчової промисловості в умовах ринкових перетворень: проблеми теорії і практики. Монография / Л.В. Дейнеко. – К.: Знання, 1999. – 331 с.

Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р.(колектив авторів) / за ред. чл.-кор. НАНУ, д.е.н., проф. Е.М. Лібанової.– К.: Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-27

Номер

Розділ

Статті