АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ ВІДСТАНІ ВІД МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДО ОБ'ЄКТА

Автор(и)

  • Олег Григорович Байбуз Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Ukraine
  • Лілія Миколаївна Божуха Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Ukraine
  • Олександра Дмитрівна Федій Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро,

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(40)2019.166065

Ключові слова:

пошук відстані, паралакс, далекоміри, виділення об'єктів, розпізнавання образів

Анотація

Розпізнавання об'єктів і вимірювання відстані до них є необхідними опціями в багатьох областях. Розпізнавання образів на зображеннях є дуже великим спектром завдань, який починається з простих символів і закінчується виділенням конкретних масок на зображенні, що характеризують певні класи. У роботі пропонується модифікований алгоритм визначення відстані від мобільного пристрою до об'єкта при використанні методу паралакса та інструментарію згорткових нейронних мереж. Проведено експеримент і надані результати порівняння з іншими існуючими методами визначення відстані.

Посилання

Lin H.-Y. Depth from motion and defocus blur / H.-Y.Lin, C.-H. Chang // Optical Engineering. December 2006. Vol. 45 (12). No. 127201. Pp. 1–12.

Robinson Ph. Gaussian blur identification using scale-space theory / Ph. Robinson, Yu. Roodt, A.Nel // Faculty of Engineering and Built Environment. University of Johannesburg, South Africa. 2007. Pp. 68–73.

Ron Ohlander. Picture Segmentation Using a Recursive Region Splitting Method / Ron Ohlander, Keith Price, D. Raj Reddy // Computer Graphics and Image Processing, volume 8. – 1978. – pp 313–333.

Wang H. Effective improvement for depth estimated based on defocus images / H.Wang, F.Cao, Sh.Fang, Cao Yang, Ch.Fang // Journal of computers. April 2013. Vol. 8. No. 4. Pp. 888–894.

Айвазян С. А. Прикладная статистика: классификация и снижение размерности. / С. А.Айвазян, В. М. Бухштабер, И. С. Енюков, Л. Д. Мешалкин – М.: Финансы и статистика, 1989. С. 41.

Алфимцев А.Н. Сравнение методологий разработки систем интеллектуального взаимодей-ствия / А.Н. Алфимцев, Д.А. Локтев, А.А. Локтев // Вестник МГСУ 2013. № 5. 200–208.

Божуха Л.М. Про алгоритм аналізу зображення на основі емпіричних методів / Л.М. Божу-ха, О.Д. Федій // XV Міжнародна науково-практична конференція “Математичне та про-грамне забезпечення інтелектуальних систем” (MPZIS-2017), м. Дніпро (23-25 листопада 2017 р.). Інформаційні технології обробки даних для прийняття рішень. – 2017. – С. 28–29.

Гейдаров П.Ш. Алгоритм определения расположения и размеров объектов на основе ана-лиза изображений объектов, / П.Ш. Гейдаров // Компьютерная оптика, 2011, том 35, № 2, с. 275–280.

Грузман И.С. Цифровая обработка изображений в информационных системах: Учебное пособие / И.С. Грузман, В.С. Киричук. – Новосибирск : НГТУ, 2002. – 352 с.

Козлов В.Л. Измеритель дальности и размерных параметров объектов на основе цифровой фотокамеры / В.Л. Козлов, И.Р. Кузьмичев // Вестник БГУ, 2011, Сер.1, №1, с. 33–38.

Позин, Н. В. Моделирование нейронных структур / Н.В. Позин. – М.: Наука, 1970. – 264 c.

Татузов, А. Л. Нейронные сети в задачах радиолокации / А.Л. Татузов. – М.: Радиотехника, 2009. – 432 c.

Федій О.Д. About the algorithm of finding the distance to the object in a video frame / О.Д. Федій, О.Г. Байбуз, Л.М. Божуха // V Конференція “Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях”, м. Харків (22-25 травня 2018 р.). – 2018. – С. 43–44.

Хайкин, С. Нейронные сети / С. Хайкин. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006.

Яштолд-Говорко В. А. Фотосъёмка и обработка. Съемка, формулы, термины, рецепты / В. А. Яштолд-Говорко. – Изд. 4-е, сокр. – М.: «Искусство», 1977. – 343 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-28

Номер

Розділ

Статті