МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ РІДИН ВІД МЕХАНІЧНИХ ДОМІШОК

Автор(и)

  • Віктор Дмитрович Вернигора Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine
  • Олександр Миколайович Коробочка Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine
  • Володимир Сергійович Авер’янов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine
  • Юрій Андрійович Коржавін Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(40)2019.166178

Ключові слова:

час фільтрування, рідина, математична модель, механічні домішки, режимні параметри

Анотація

На підставі експериментальних даних розроблена математична модель для визначення часу стабільного фільтрування рідини через тканину бязь по поверхні фільтрувальної перегородки як функції від сукупності режимних параметрів безкамерного очищення. Встановлено, що найбільший вплив на час стабільного фільтрування рідини через перегородку тканини бязь має витрати забрудненої рідини, співвідношення витрат тангенціального і осьового потоків рідини, вхідна концентрація забруднення.

Посилання

Коробочка О. М. Прогресивні способи знезараження та знешкодження МОР металорізальних верстатів. Монографія / Коробочка О. М., Тихонцов О. М., Павленко А. М. – Дніпродзер-жинськ, 1994. – 160 с.

Журба М. Г. Разработка и внедрение водоочистных комплексов поверхностного стока / М. Г. Журба, Ж. М. Говорова, О. Б. Говоров и др. // Водоснабжение и сан. техника. – 2003. – № 3. – С. 25–29.

Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води / Запольський А. К. – К.: Вища школа, 2005. – 671 с.

Пискунов В. М. Горизонтальные водопроводные отстойники / Пискунов В. М. – М.: Гос-стройиздат, 1995. – 120 с.

Современные технологии и оборудование для обработки воды на водоочистных станциях / [под ред. Орлов М. П.]. – М.: НИИ КВОВ, 1997. – 112 с.

Яковлев С. В. Водоотведение и очистка сточных вод. / С. В. Яковлев, Ю. В. Воронов. – М.: АСВ, 2002. – 704 с.

Слипченко В.А. Совершенствование технологии очистки воды фильтрованием / В.А. Слип-ченко // Киев: ИПК Госжилкомхоза УССР, 1991. 67 с.

Tao D., Groppo J.G., Parekh B.K. Effects of vacuum filtration parameters on ultrafine coal dewatering. Coal Preparation. 2000, v. 21, p. 315–335.

Аверьянов В.С. Определение производительности бескамерной фильтровальной установки / В.С. Аверьянов, Л.А. Олейник, А.Н. Коробочка, А.В. Романюк // Сборник научных трудов Керченского государственного морского технологического университета. – 2009. – № 10. – С. 158–163.

Аверьянов В. С. Методика расчета бескамерных фильтровальных устройств / В. С. Аверья-нов, А. Н. Коробочка, Д. Е. Белоус // Сборник научных трудов Керченского государственно-го морского технологического университета. – 2012. – № 13. – С. 10–14.

Авер’янов В. С. Екологічно чиста технологія безкамерного очищення водних технологічних середовищ від механічних домішок / В. С. Авер’янов, О. М. Коробочка, А. В. Пасенко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2012. – Вип. 6 (77). – С. 117–119.

Використання безкамерної фільтрувальної установки для очищення рідини на автотранс-портних підприємствах Наукові праці. Вип. 191. Т. 203. Техногенна безпека. – Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили. 2012. – С. 17–21, Коробочка О.М.

Спиридонов А. А. Планирование эксперимента при исследовании технологических процес-сов / А. А. Спиридонов // М.: Машиностроение, 1981. 184 с.

Шкляр В. Н. Планирование эксперимента и обработка результатов / В. Н. Шкляр // Томск: ТПУ, 2010. 90 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-28

Номер

Розділ

Статті