DOI: https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(40)2019.166195

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОЗДОВЖНЬОЇ СТАЛОСТІ ПРОЦЕСУ ТОНКОЛИСТОВОЇ ПРОКАТКИ ЗА РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ ТЕРТЯ

Роман Ярославович Романюк, Катерина Олександрівна Левчук

Анотація


Проаналізовано розподіл горизонтальних контактних та внутрішніх сил по осередку деформації, які визначені за різних моделей тертя. Наведена блок-схема алгоритму оцінки поздовжньої сталості процесу деформації. Уточнена умова настання граничного випадку деформації при простому процесі тонколистової прокатки.


Ключові слова


внутрішня сила, осередок деформації, контактні напруження, показник сталості, моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Максименко О. П., Романюк Р. Я. Исследование средней результирующей горизонтальных сил в очаге деформации. Изв. вузов. Черная металлургия. 2009. № 10. С. 22–24.

Максименко О. П., Романюк Р. Я. Анализ равновесия сил в очаге деформации при простом процессе прокатки. Вісник Національного технічного університету України “Київський по-літехнічний інститут”. Серія машинобудування. 2010. №59. С.161–164.

Василев Я. Д., Мінаєв О. А. Теорія поздовжньої прокатки: підручник. Донецьк: УНІТЕХ, 2009. 488 с.

Максименко О. П., Романюк Р. Я.Теоретическое исследование процесса прокатки с отстава-нием металла в очаге деформации. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія машинобудування. 2010. №60. С.159–162.

Романюк Р. Я., Левчук К. О., Гасило Ю. А. Прогнозування теоретичних епюр контактних напружень при тонколистовій прокатці. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” : зб. наук. праць. Серія : Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії. 2017. № 37. С.71–76.

Определение нейтрального угла при холодной прокатке с использованием уточнённой моде-ли напряжений трения / Василев Я. Д. и др. Обработка металлов давлением. 2013. № 3(36). С. 81–85.

Романюк Р. Я. Підвищення поздовжньої сталості процесу тонколистової прокатки на основі розвитку теоретичних положень щодо контактної взаємодії полоси з валками: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.03.05. Дніпропетровськ, 2012. 19 с.

Грудев А. П. Захватывающая способность прокатных валков. Москва : СП Интермет Инжи-ниринг, 1998. 283 с.