ПРОГНОЗУВАННЯ ПОЗДОВЖНЬОЇ СТАЛОСТІ ПРОЦЕСУ ТОНКОЛИСТОВОЇ ПРОКАТКИ ЗА РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ ТЕРТЯ

Автор(и)

  • Роман Ярославович Романюк Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine
  • Катерина Олександрівна Левчук Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(40)2019.166195

Ключові слова:

внутрішня сила, осередок деформації, контактні напруження, показник сталості, моделювання

Анотація

Проаналізовано розподіл горизонтальних контактних та внутрішніх сил по осередку деформації, які визначені за різних моделей тертя. Наведена блок-схема алгоритму оцінки поздовжньої сталості процесу деформації. Уточнена умова настання граничного випадку деформації при простому процесі тонколистової прокатки.

Посилання

Максименко О. П., Романюк Р. Я. Исследование средней результирующей горизонтальных сил в очаге деформации. Изв. вузов. Черная металлургия. 2009. № 10. С. 22–24.

Максименко О. П., Романюк Р. Я. Анализ равновесия сил в очаге деформации при простом процессе прокатки. Вісник Національного технічного університету України “Київський по-літехнічний інститут”. Серія машинобудування. 2010. №59. С.161–164.

Василев Я. Д., Мінаєв О. А. Теорія поздовжньої прокатки: підручник. Донецьк: УНІТЕХ, 2009. 488 с.

Максименко О. П., Романюк Р. Я.Теоретическое исследование процесса прокатки с отстава-нием металла в очаге деформации. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія машинобудування. 2010. №60. С.159–162.

Романюк Р. Я., Левчук К. О., Гасило Ю. А. Прогнозування теоретичних епюр контактних напружень при тонколистовій прокатці. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” : зб. наук. праць. Серія : Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії. 2017. № 37. С.71–76.

Определение нейтрального угла при холодной прокатке с использованием уточнённой моде-ли напряжений трения / Василев Я. Д. и др. Обработка металлов давлением. 2013. № 3(36). С. 81–85.

Романюк Р. Я. Підвищення поздовжньої сталості процесу тонколистової прокатки на основі розвитку теоретичних положень щодо контактної взаємодії полоси з валками: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.03.05. Дніпропетровськ, 2012. 19 с.

Грудев А. П. Захватывающая способность прокатных валков. Москва : СП Интермет Инжи-ниринг, 1998. 283 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-28

Номер

Розділ

Статті