ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОВЛЕНОГО ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ДЕТАЛЕЙ ІЗ СТАЛІ 45 ІЗ ЗМІЦНЮЮЧОЮ ОБРОБКОЮ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ

Автор(и)

  • Олег Георгійович Чернета Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine
  • Володимир Іванович Сухомлін Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine
  • Сергій Володимирович Калініченко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(40)2019.166208

Ключові слова:

відтворення, зміцнення, мікроаналіз, зносостійкість, мікроструктура, рентгенофазовий аналіз

Анотація

В роботі розглянуті сучасні методи зміцнення відтворених робочих поверхней деталей, підібрані технологічні режими наплавки, обробки і зміцнення поверхневих шарів. Проведені дослідження мікроструктури, рентгенофазового аналізу, трибологічні іспити зміцнених шарів сталі 45 з наплавленим шаром електродів ОЗШ -3 деталей автомобілів. розглянуті питання формоутворення пошарових зон в поверхневих шарах відновлювальної деталі, особливості структурної будови і властивості робочої поверхні після лазерної обробки з боровміщуючої обмазкою.  Проведений цикл вимірювань мікротвердості робочих шарів зміцненого шару.

Посилання

S. Dmitriyev, A. Koudrin, А. Labunets, M. Kindrachuk. Functional coatings application for strengthening and restoration of aviation products / AVIATION//Vol IX, № 4 2005. 39–45.

Франценюк И.В., ФранценюкЛ.И. Альбом микроструктур чугуна, стали, цветных метал лов и их сплавов. –М.:ИКЦ «Академкнига», 2004. –136 с.

M. Kindrachuk, A.Shevchenko, A.Kryzhanovskyi. Improvement of the quality of Ti-CO system plasma coating by laser treatment. AVIATION//Vol 20(4), 2016. 155–159.

Л.С. Малинов. Диференцированные обработки сплавов для повышения их свойств – пер-спективное направление в материаловедении. /Новые материалы и технологии в металлур-гии и машиностроении.// Науковий журнал 2’2012 Запоріжжя, ЗНТУ – 51–56 с.

J.M. Poate, G. Foti, D.C. Jacobson /Surface modification and alloying by laser, ion, and electron beams/ М. Машиностроение 1987 – с. 301.

Hu W.W., Herman H., Clayton C.R. et.aI. ln: Ion Implatation Metallurgy / ed. G.M. Preece and J.K. Hirvonen. New York: TSM-AIME, 1980.

О.Г. Чернета, Р.Г. Волощук, О.М. Коробочка Дослідження технологічних способів форму-вання зносостійких покриттів на основі лазерної обробки. // Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади»//м. Луцьк листопад 2014 р. – Луцьк: ЛНТУ, – Вип. 5(2) – 2014. С. 171–176.

ASTM Card File (Diffraction Date Card and Alphabetscal and Grouped Numerical Index of X-Ray Diffraction Date)-Philadelphia; Ed.By ASTM,1969.

Горелик С.С. Рентгенограми и электроннооптический анализ / С.С. Горелик, Ю.А. Скаков, Л.Н. Расторгуев. – М. : МИСИС, 1994. – 328 с.

Миркин Л.И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов / Миркин Л.И. – М. : Физ. – мат. лит, 1961. – 864 с.

В.К. Григорович Твердость имикротвердость металлов.–М.: Наука;1976.–С.230.

О.Г. Девойно / Технология формирования износостойких поверхностей лазерным легирова-нием / – Минск: УП «Технология», 2001. –180 с.

О.Г. Чернета, В.І. Сухомлін, Р.Г. Волощук, Середа Б.П. / Дослідження мікроструктури зношених деталей автомобілів із сталі 45 при відновлені і багатократній термічній обробці. // Перспективні технології та прилади. м. Луцьк / червень 2017 р. – ЛНТУ, – Вип. 10(1) – 2017. С. 212–217.

Б.П. Середа, Н.Є. Калініна, І.В. Кругляк / Поверхневе зміцнення матеріалів / Монографія. – Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2004. – 230 с.

О.Г. Чернета, В.І. Сухомлин, О.М. Коробочка Дослідження мікроструктури зношених дета-лей автомобілів із сталі 45 при відновлені і багатократній термічній обробці. // Перспективні технології та прилади. м. Луцьк червень 2017 р. – ЛНТУ, – Вип. 10(1) – 2017. С. 212–217.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-28

Номер

Розділ

Статті