DOI: https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(41)2019.185249

CREATION MODEL FOR THE CNC MACHINE OF TECHNOLOGICAL SYSTEM PLIABILITY PLIABILITG FOR THE CNC MACHINE

Олександр Олексійович Шумейко, Володимир Степанович Коротков

Анотація


The article consider using splines to develop a mathematical model of details shaping surfaces in the cutting process on CNC machines. As a result of workload simulations and obtaining data about technological system pliability, expected processing errors are determined, which can be considered at preparation stage of the control program.

Ключові слова


mathematical model; polar splines; system of equations; surface modeling

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ustroystvo dlya opredeleniya zhestkosti stankov: А.s. 1426700 USSR, MKI^4 В23 В25/06 /V.S. Korotkov, V.L. Zavatskiy, V.I. Nechiporenko i dr. (USSR). – 3s.

Diagnosticheskoe ustroystvo dlya ispytanya frezernyh stankov s programnym upravleniyem: А.s 1328086 USSR, MKI^4 В23 С9/00 / V.S. Korotkov, А.V. Yakimov, N.S. Ivchenko (USSR). – 4s.

De Bor K. (1985). Prakticheskoe rukovodstvo po splaynam [Splines Practical Guide]. Moskva: Radio i svyaz [Russian language].

Korneychuk N.P. (1984). Splayni v teorii priblizheniy [splines in approximation theory]. Moskva: Nauka [Russian language].

Ligun А.А., Shumeyko A.A. (1997). Asimptoticheskie metody vosstanovleniya krivyh [Asymptotic Curve Recovery Methods]. Kyiv: Izd. Instituta matematiki NAN Ukrainy [Russian language].

Sakai M., Usmani R. (1984). Biquadratic Spline Approximations. RIMS, Kyoto Univ., 20, 431 - 446.

Lancaster P., Salkauskas K. (1990). Curve and Surface Fitting. An Introdution. Calgary: Acadamic Press.

Zavialov J.S., Leus V.F., Skorospelov V.F. (1985). Splainy v ingenernoi geometrii [Splines in Engineering Geometry ]. Moskva: Mashinostroenie, [Russian language].

Zavialov J.S., Kvasov B.I., Miroshnichenko V.L. (1985). Metody splain-funkciy [Spline Function Methods]. Moskva: Nauka , [Russian language].

Pronikov A.S. (1985). Programniy metod ispytania stankov [Software test method for machine tools]. Moskva: Mashinostroenie, [Russian language].
Текст

ISSN 2519-8106 (Print), eISSN 2519-8114 (Online)