ОПТИМІЗАЦІЯ СТУПІНЧАТИХ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ ПО КРИТЕРІЯМ МІЦНОСТІ

Автор(и)

  • Олександр Романюк Дніпровський державний технічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(44)2021.235932

Ключові слова:

редуктор; зубчасте колесо; міцність; ступінь; проектування, reducer; gear; strength; degree; design

Анотація

В даній роботі розглянуто задачу проектування ступінчастих зубчастих передач ступені яких повинні задовольняти умові рівноміцності, що забезпечить рівномірний термін їх довговічності та рівень надійності. Введений коефіцієнт співвідношення передаточних чисел ступенів редуктора дає можливість на етапі попереднього проектування підбирати передаточні числа для відповідних ступенів редуктора таким чином, що забезпечує умову оптимізації ступінчастих зубчастих передач по критеріям міцності.

Посилання

Геминтерн В.Н. Методы оптимального проектирования : Москва : Энергия, 1980. 160 с.

Соболь И.М., Статников Р.Б. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями : Москва : Дрофа, 2006. 175 с.

Джента Дж. Накопители кинетической енергии. Теория и практика современных маховичных систем : Москва : Мир, 1988. 430 с.

Романюк О.Д. Вибір махових мас ланок передаточних механізмів на основі оптимізації передаточної функції. Математичне моделювання. 2015. №2(33). С. 52–54.

Романюк О.Д. Оптимізація мас зубчастих коліс механічної передачі на етапі попереднього проектування. Математичне моделювання. 2016. №2(35). С. 35–38.

Романюк О.Д. Основні підходи оптимізації мас зубчастих коліс механічної передачі. Математичне моделювання. 2018. №1(38). С. 118–123.

Romaniuk А.D. Development of rotary units mechanical transmission mathematical model. Математичне моделювання. 2019. №2(41). С. 53–61.

Романюк О.Д. Оптимізація мас валів і підшипників механічної передачі. Математичне мо-делювання. 2020. №1(42). С. 41–47.

Gemintern V.N., & Kogan B.M. (1980) Metody optimal'nogo proektirovanija.[Methods of optimal design]. Moscow: Energiia [In Russian].

Sobol I.M., & Statnikov R.B. (2006) Vybor optimal'nyh parametrov v zadachah so mnogimi kriterijami [Choosing the optimal parameters in problems with many criteria]. Moscow: Drofa [In Russian].

J. Genta. (1988) Nakopiteli kineticheskoj energii. Teorija i praktika sovremennyh mahovichnyh system [Aggregators kinetic energy here. Theory and practice of advanced flywheel systems] Moscow: Mir [In Russian].

Romaniuk O.D. (2015) Vybir mahovyh mas lanok peredatochnyh mehanizmiv na osnovi optymizacii' peredatochnoi' funkcii' [The choice of wing parts by weight of gear mechanisms based on optimizing the transfer function]. Matematychne modeliuvannia –Mathematical modeling, 2(33), 52–54 [in Ukrainian].

Romaniuk O.D. (2015) Optymizacija mas zubchastyh kolis mehanichnoi' peredachi na etapi poperedn'ogo proektuvannja [Optimization of the masses of gears mechanical transmission during the preliminary design]. Matematychne modeliuvannia –Mathematical modeling, 2(35), 35–38 [in Ukrainian].

Romaniuk O.D. (2018) Rozrobka matematy`chnoyi modeli obertal`ny`x vuzliv mexanichnoyi peredachi [Basic approaches to mass optimization of toothed wheels of mechanical transmission]. Matematychne modeliuvannia –Mathematical modeling, 1(38), 118–123 [in Ukrainian].

Romaniuk O.D. (2019) [Development of rotary units mechanical transmission mathematical model]. Matematychne modeliuvannia –Mathematical modeling, 1(38), 118–123 [in English].

Romaniuk O.D. (2020) [Optimization of masses of shafts and bearings of mechanical transfer]. Matematychne modeliuvannia –Mathematical modeling, 1(42), 41–47 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-01

Номер

Розділ

Статті