КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ВИБОРУ РУХОМОГО СКЛАДУ ТА УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

Автор(и)

  • Дмитро Шматко Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • Володимир Авер’янов Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • Олександр Коробочка Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • Олександр Сасов Дніпровський державний технічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(44)2021.235975

Ключові слова:

cargo; car; optimal; transportation; productivity; cost; system, вантаж; автомобіль; оптимальний; перевезення; продуктивність; собівартість; система

Анотація

Основними заходами, прийнятими на автомобільному транспорті в останні роки і спрямованими на підвищення ефективності виробництва, підвищення продуктивності праці, були: організаційні заходи для збільшення використання транспортних засобів, більш повне використання їх вантажопідйомності та місткості, скорочення порожніх пробігів, розробка оптимальних схем перевезення вантажів, вдосконалення технології організації перевезень, підтримання ритмічності вантажно-розвантажувальних робіт за добу. Подальший розвиток та вдосконалення автомобільного транспорту вимагає підготовки кваліфікованих інженерно-технічних працівників, які мають сучасні передові засоби організації, планування, впровадження, аналізу транспортного процесу. Важливим завданням організації перевезень є вибір ефективних транспортних засобів, які найкраще відповідають конкретним умовам. Технічні та експлуатаційні характеристики автомобіля визначаються організацією перевезення та сукупністю його експлуатаційних властивостей: вантажопідйомність, використання ваги, швидкісні характеристики, економія палива тощо.

Метою роботи є вирішення взаємопов’язаних задач щодо визначення спеціалізації та вибору пропускної здатності рухомого складу, що забезпечує низькі транспортні витрати та високу продуктивність автомобіля.

Виходячи з конкретних умов, можна встановити взаємозв'язок між відстанню перевезення вантажу, величиною його щоденного споживання, вартістю вантажу та оптимальною вантажопідйомністю рухомого складу, при якій сумарні витрати, що складаються з витрат на перевезення вантажу, вартості матеріальних засобів в обігу та капіталовкладень в рухомий склад й складське господарство, досягають мінімуму.

Посилання

Bosnyak M.G. (2013). Vantazhnі avtomobіlnі perevezennya: Navchalniy posіbnik – 2-ge vidannya [Freight transport: Textbook]. Vidavnichiy DIm „Slovo”. [in Ukrainian]

Geronimus B.L. (1988)/ Ekonomiko-matematicheskie metodyi v planirovanii na avtomobilnom transporte [Economic and mathematical methods in planning for road transport]. Transport. [in Ukrainian]

Davidich Yu., Severin A., Zasyadko D. (2002). Issledovanie zakonomIrnostey izmeneniya para-metrov vizheni yaavtomobiley pri perevozke gruzov [Investigation of the regularities of changes in the parameters of the movement of vehicles during the transportation of goods]. Naukovi pratsi KDPU. Vol. 3(14). 56–58. [in Ukrainian].

Goryainov A. (2001). K voprosu izucheniya rabotyi avtotransporta v ramkah logisticheskoy sis-temyi [On the issue of studying the work of vehicles within the logistics system]. Problemyi sozdaniya novyih mashin i tehnologiy. Vol. 1(2001). 61–69. [in Ukrainian]

Kanarchuk V., KurnIkov I. (1997). VirobnichI sistemi na transportI: pIdruchn [Production sys-tems in transport: textbook]. Vischa shkola. [in Ukrainian]

Rusev G. (1991). Organizatsiya avtomobilnyih perevozok [Organization of road transport]. Vi-scha shkola. [in Ukrainian]

Shmatko D., Kochneva O., Persan V. (2014). Vrahuvannya vipadkovih faktorIv metodami mod-elyuvannya pri rozrahunku optimalnoYi strukturi parka ATP [Taking into account random factors by modeling methods when calculating the optimal structure of the ATP fleet]. Matematichni problemi tehnichnoi mehaniki. 115. [in Ukrainian]

Shmatko D. (2007). Rozrahunok kilkosti i propusknoi zdatnosti navantazhuvalno-rozvantazhuvalnih punktiv [Calculation of the number and capacity of loading and unloading points]. Sistemni tehnologii. RegIonalniy mizhvuzivskiy zbirnik naukovih prats. Vol. 1 (48). 51–61. [in Ukrainian]

Shmatko D., Korobochka O., Aver’yanov V., Sasov O., Vernigora V. (2020). Organizatsiya ta planuvannya avtomobilnih vantazhnih perevezen [Organization and planning of road freight]. Kam’yanske: DDTU. [in Ukrainian]

Kurnikov I. (1991). Razvitie proizvodstvenno-tehnicheskoy bazyi ATP [Development of the pro-duction and technical base of the ATP]. UMK. [in Ukrainian]

Босняк М.Г. Вантажні автомобільні перевезення: навч. посіб. 2-ге вид. Київ: Слово, 2013. 408 с.

Геронимус Б.Л. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном тран-спорте. Москва: Транспорт, 1988. 192 с.

Давидич Ю.А., Северин А.А., Засядько Д.В. Исследование закономірностей изменения пара-метров движения автомобилей при перевозке грузов. Наукові праці КДПУ. Кремечук, 2002. Вип. 3(14). С. 56–58.

Горяинов А.Н. К вопросу изучения работы автотранспорта в рамках логистической системы Проблемы создания новых машин и технологий. Кременчуг, 2001. Вип. 1/2001. С. 61–69.

Канарчук В.Є., Курніков І.П. Виробничі системи на транспорті: підручн. Київ: Вища школа, 1997. 359 с.

Русев Г.В. Организация автомобильных перевозок. Київ: Вища школа, 1991. 256 с.

Шматко Д.З., Кочнева О.В., Персань В.В. Врахування випадкових факторів методами моде-лювання при розрахунку оптимальної структури парка АТП. Математичні проблеми техні-чної механіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпродзержинськ, 22 квіт., 2014). Дніпродзержинськ, 2014. С. 115

Шматко Д.З. Розрахунок кількості і пропускної здатності навантажувально-розвантажу-вальних пунктів. Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. Дніпропетровськ, 2007. №1 (48). С. 51–61.

Організація та планування автомобільних вантажних перевезень: Монографія. / Д.З. Шматко та ін. Кам’янське: ДДТУ, 2020. 168 с.

Курников И.П. Развитие производственно-технической базы АТП. Київ : УМК, 1991. 78 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-01

Номер

Розділ

Статті