ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПАРАМЕТРІВ І ФАКТОРІВ У МОДЕЛІ ТРАНСПОРТНО-ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Борис Середа Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • Дар'я Муковська Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • Дмитро Середа Дніпровський державний технічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(44)2021.236021

Ключові слова:

транспортно-виробнича система; технологічні відходи; транспортний процес; рухомий склад; обсяги перевезень; виробничо-технологічні завдання

Анотація

Транспортно-виробнича система переробки технологічних відходів є частиною виробничої системи металургійного підприємства й виконує окремі конкретні поставлені цілі та завдання у виробничих процесах переробки технологічних відходів основного виробництва.

У системі рециклінгу технологічних відходів сталеплавильного виробництва задіяно п’ять  виробничих підрозділів металургійного підприємства, а саме: мартенівський цех, цех шлакопереробки, управління автомобільного транспорту, управління залізничного транспорту, копровий цех. Під час процесу технологічного процесу кожен з вищезазначених структурних підрозділів виконує покладені на нього функції, якісне та своєчасне виконання яких, забезпечує переробку технологічних відходів з мінімальними витратами ресурсів.

Безпосередньо транспортно-технологічний процес переробки технологічних відходів виконує дільниця переробки мартенівського шлаку, що підпорядкована цеху шлакопереробки. ДПМШ включає в себе транспортні вантажопотоки, комунікації, технічні засоби, які забезпечують процес  переробки технологічних відходів та направлені на  виконання плану у відповідності з технологією й потребами виробництва з мінімальними витратами.

Стан функціонування системи було описано певною множиною учасників, які задіяні у виробничому процесі на певний момент часу, до яких можна віднести: парк рухомого складу (автомобілів самоскидів), парк вантажних засобів (екскаватори, автонавантажувачі), вантажні фронти (залізничні тупики вивантаження шлаку), відвали зберігання шлаку, дробильно-сортувальний комплекс, склади продуктів переробки шлаку.

Транспортно-виробничу систему переробки технологічних відходів металургійного підприємства у формалізованому вигляді можна представити узагальненою моделлю, яка відображає взаємозв’язки з навколишнім середовищем та характеризується типовими входами та виходами. До типових входів (виходів) відносяться  інформаційні, матеріальні, ресурсні потоки й управлінські рішення, які забезпечують  виконання виробничо-технологічних  процесів мети функціонування системи.

Посилання

Sereda B.P., Mukovska D.Y. (2019) Analysis of metallurgical enterprise functioning career [Analysis of metallurgical enterprise functioning career] Mathematical modeling, 2(41), 118–123 [in Ukraine]

Sereda B.P., Mukovska D.Y. (2020) Research process of technological waste recycling in the conditions of the career of the metallurgical enterprises [Research process of technological waste recycling in the conditions of the career of the metallurgical enterprises] Mathematical modeling, 1(41), 93–98 [in Ukraine]

Sereda B., Mukovska D., Sereda D. (2020) Research of the work of dump trucks in the transport and technological system of recycling of technological waste of metallurgical motherland [Research of the work of dump trucks in the transport and technological system of recycling of technological waste of metallurgical motherland] Mathematical modeling, 2(43), 93–99 [in Ukraine]

Luchko M.Y. (2002) Otsenka uslovyi ekspluatatsyy promyshlennoho tekhnolohycheskoho avtotransporta v uslovyiakh arera [Evaluation of the operating conditions of industrial technological vehicles in career] Visnyk SNU im. V.Dalia - Bulletin SNU іm. V. Dalia, 12 (58), 111–117 [in Ukraine].

Kutsenko V.Y. Luchko M.Y. (2002) Analyz effektyvnoho metoda rabotyi karernoho transporta pry perevozke materyalov [Analysis of the effective method of working career transport during the transport of materials] Visnyk SNU im. V.Dalia - Bulletin SNU іm. V. Dalia, 11 (57), 48–50 [in Ukraine].

Luchko M.Y., Zaiko V.K. (2003) Prohnozyrovanye y tochnoe MP-otsenyvanye parametrov dynamyky rabotu tekhnolohycheskoho avtotransporta v uslovyiakh hlubokykh karerov [Forecasting and accurate MP estimation of the parameters of the dynamics of technological vehicles in deep quarries] Visnyk SNU im. V.Dalia - Bulletin SNU іm. V. Dalia, 8 (66), 95–100 [in Ukraine].

Luchko M.Y. (2003) Problemyi organizatsii rabotyi tehnologicheskogo karernogo avtotransporta i metodyi povyisheniya ego effektivnosti [Problems of organization of technological career vehicles and methods for improving its effectiveness] Sbornik nauchnyih trudov HNADU - Collection of scientific work KSARU, 12, 37–40 [in Ukraine].

Parunakian V.E. Pomazkov M.V. (2005) Printsipyi sovershenstvovaniya sistemyi upravleniya tehnicheskim soderjaniem bolshegruznyih avtosamosvalov na tehnologicheskih perevozkah metallurgicheskih kombinatov [Principles of processing of systems of management of technological content of large-ground auto-massacreans on technological transportation of metallurgical combines] Priazovskiy gosudarstvennyiy tehnicheskiy universitet - Priazovsky State Technical University, 15-1, 186–190 [in Ukraine].

Pomazkov M.V. (2008) Sovershenstvovanie operativnogo upravleniya tehnologicheskimi avtoperevozkami staleplavilnogo proizvodstva [Complication of operational management of technological automobiles of steelmaking production] Priazovskiy gosudarstvennyiy tehnicheskiy universitet - Priazovsky State Technical University, 18-1, 237–239 [in Ukraine].

Pomazkov M.V. (2011) Zabezpecnnya resursozberezhennya samosky’div v marshrutax uty’lizaciyi metalurgijny’x shlakiv I shlamiv. (Avtoreferat dysertatsii kandydata tekhnichnykh). Pryazovskyi derzhavnyi tekhnichnyi universytet, Mariupol.

Pomazkov M.V. (2016) Effektivnost tehnicheskogo servisa v jiznennom tsikle bolshegruznyih avtosamosvalov promyishlennyih predpriyatiy [Effectiveness of technical servis in a violent circular auto supplies industrial entrepreneur] Priazovskiy gosudarstvennyiy tehnicheskiy universitet - Priazovsky State Technical University, 32, 222–231 [in Ukraine].

Vueikova O.N. Laryn O.N. (2011) Voprosyi povyisheniya effektivnosti rabotyi karernogo avtotransporta [Questions preparation of efficiency works for carber motor transport] Vestnik OGU – Bulletin OSU, 10 (129),20–25 [in Russia].

Vueikova O.N. (2013) Teoreticheskoe obosnovanie vliyaniya strukturyi parka avtosamosvalov na prostoi avtomobilno-ekskavatornyih kompleksov otkryityih gornorudnyih karerov [Theoretical drainage of the structure of the park of auto-dispensing on the mast of automobile-exasked complexes of open horned cars] Sovremennyie problemyi transportnogo kompleksa Rossii - Moving problems of the transport complex of Russia, 3, 192–198 [in Russia].

Zakharov A.Yu. Voronov A.Yu. (2014) Vliyanie nekotoryih faktorov na proizvoditelnost karernyih ekskavatorno-avtomobilnyih kompleksov [The effect of some factors for the performance of career excavator and automotive complexes] Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta - Bulletin of the Kuzbass State Technical University, 1, 74–76 [in Russia].

Zakharov A.Yu. Voronov A.Yu. (2012) Algoritm operativnoy dispetcherizatsii karernogo avtotransporta [Algorithm for operational dispatching career vehicles] Bulletin of the Kuzbass State Technical University, 5, 107–11 [in Russia]

Lashchenykh O.A., Kuzkin O.F. (2006) Metody i modeli optymizatsii transportnykh protsesiv i system [Methods and models of optimization of transport processes and systems] Zaporozhe [in Ukraine].

Halushko V.M. (2015) Matematycheskye modely v transportnykh systemakh [Mathematical models in transport systems] Gomel [in Belarus]

Sereda B.P., Mukovska D.Y. Analysis of metallurgical enterprise functioning career. Математичне моделювання. 2019. №. 2 (41). С. 118–123.

Sereda B.P., Mukovska D.Y. Research process of technological waste recycling in the conditions of the career of the metallurgical enterprises. Математичне моделювання. 2020. №. 1 (42).

С. 93–98.

Sereda B., Mukovska D., Sereda D. Research of the work of dump trucks in the transport and technological system of recycling of technological waste of metallurgical motherland. Математичне моделювання. 2020. №. 2 (43). С. 93–99.

Лучко М.И. Оценка условий эксплуатации промышленного технологического автотранспорта в условиях карьера. Вісник СНУ ім. В.Даля. 2002. № 12 (58). С. 111–117.

Куценко В.И., Лучко М.И. Анализ эффективного метода работы карьерного транспорта при перевозке материалов. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2002. № 11(57). С. 48–50.

Лучко М.И., Зайко В.К. Прогнозирование и точное МП-оценивание параметров динамики работы технологического автотранспорта в условиях глубоких карьеров. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2003. № 8(66). С. 95–100.

Лучко М.И. Проблемы организации работы технологического карьерного автотранспорта и методы повышения его эффективности. Автомобильный транспорт. Сборник научных трудов ХНАДУ, Харьков. 2003. № 12. С. 37–40.

Парунакян В.Э., Помазков М.В. Принципы совершенствования системы управления техническим содержанием большегрузных автосамосвалов на технологических перевозках металлургических комбинатов. ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет». 2005. № 15-1. C. 186–190.

Помазков М.В. Совершенствование оперативного управления технологическими автоперевозками сталеплавильного производства. ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет». 2008. № 18-1. C. 237–239.

Помазков М.В. Забезпечення ресурсозбереження самоскидів в маршрутах утилізації металургійних шлаків і шламів: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.22.12 «Промисловий транспорт». Маріуполь. 2011. 21 с.

Помазков М.В. Эффективность технического сервиса в жизненном цикле большегрузных автосамосвалов промышленных предприятий. ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет». 2016. № 32. C. 222–231.

Вуейкова О.Н., Ларин О.Н. Вопросы повышения эффективности работы карьерного автотранспорта. Вестник ОГУ. 2011. № 10 (129). C. 20–25.

Вуейкова О.Н. Теоретическое обоснование влияния структуры парка автосамосвалов на простои автомобильно-экскаваторных комплексов открытых горнорудных карьеров. Современные проблемы транспортного комплекса России . 2013. № 3. C. 192–198.

Захаров А.Ю., Воронов А.Ю. Влияние некоторых факторов на производительность карьерных экскаваторно-автомобильных комплексов. Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2014. № 1. С. 74–76.

Захаров А.Ю., Воронов А.Ю. Алгоритм оперативной диспетчеризации карьерного автотранспорта. Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 2012. № 5. С. 107–111.

Лащених О.А., Кузькін О.Ф. Методи і моделі оптимізації транспортних процесів і систем. Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. 435 с.

Галушко В.М. Математические модели в транспортных системах. Гомель: БелГУТ, 2015. 154 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-01

Номер

Розділ

Статті