МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙМАЧА СЕЙСМОАКУСТИЧНИХ КОЛИВАНЬ

Автор(и)

  • Юрій Головко НТУ "Дніпровська політехніка", Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(44)2021.236037

Ключові слова:

диференціальні рівняння; операційне числення; сейсмоакустика; геофон

Анотація

При дослідженнях сейсмоакустичних коливань відзначається істотний вплив властивостей ґрунту в точці розміщення сейсмоприймача. У даній статті розглядається динаміка сейсмоприймача, що враховує умови на контакті з ґрунтом. Модель описується системою звичайних диференціальних рівнянь. Для вирішення системи використано перетворення Лапласа. Знайдені передаточна функція, частотна характеристика, імпульсна перехідна функція. Отримано кінцеві вирази для вимірюваних кінематичних параметрів інерційної маси геофону при різних впливах та початкових умовах. Наведено результати розрахунків для сейсмоприймача дорезонансного типу.

Посилання

Гамбурцев Г.А. Основы сейсморазведки. Москва: Гостоптехиздат, 1959. 378 с.

Аверко Е.М., Нефёдкин Ю.А. Сейсмоприёмник – почва (обзор). Инерционные источники и приёмники сейсмических волн. Сборник научных трудов. Новосибирск, 1972. С. 132–144. URL: https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-inercionnye-istochniki-i-priemniki-seysmicheskih-voln.pdf (дата звернення 22.04.21)

Анциферов М.С. Теория геофонов и виброметров звукового диапазона. Москва: Наука, 1976. 144 с.

Гликман А.Г. Спектральная сейсморазведка – истоки и следствия. [e-book]. URL: https://newgeophys.spb.ru/ru/book2/1-1.shtml (дата звернення 20.04.21)

Segarra P., Sanchidriбn J.A., Castedo R., del Castillo I. Coupling of blasting seismographs to rock and its effectiveness for horizontal ground motion. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2017. Vol. 92, P. 81–90.

Kann F., Winterflood J. Simple method for absolute calibration of geophones, seismometers, and other inertial vibration sensors. Review of Scientific Instruments. 2005. Vol. 76, No. 3.

https://doi.org/10.1063/1.1867432

Krohn, C. E. Geophone ground coupling. Geophysics, 1984. Vol. 49. No. 6, P. 722–731.

Wang Y., Fu N., Fu Z., Lu X., Liao X., Wang H., Qin S. Semi-Automatic Coupling Geophone for Tunnel Seismic Detection. Sensors (Basel), 2019. Vol. 19. No. 17.

https://doi.org/10.3390/s19173734

Wei Z., Hall M. A. Analyses of vibrator and geophone behavior on hard and soft ground. The Leading Edge, 2011. Vol. 30. No. 2. P. 132–137.

https://dx.doi:10.1190/1.3555320

Крылов В.И., Скобля Н.С. Методы приближённого преобразования Фурье и обращения пре-образования Лапласа. Москва: Наука, 1974. 224 с.

Gamburtsev, G. A. (1959) Osnovy seysmorazvedki. Moskva: Gostoptekhizdat, 378.

Averko, Ye. M., Nefodkin, Yu. A. (1972) Seysmopriyomnik – pochva (obzor). Inertsionnyye istochniki i priyomniki seysmicheskikh voln. Sbornik nauchnykh trudov. Novosibirsk, 132–144. Retrieved from URL:https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-inercionnye-istochniki-i-priemniki-seysmicheskih-voln.pdf.

Antsiferov, M. S. (1976) Teoriya geofonov i vibrometrov zvukovogo diapazona. Moskva: Nauka, 144.

Glikman, A. G. Spektral'naya seysmorazvedka – istoki i sledstviya. [e-book]. URL: https://newgeophys.spb.ru/ru/book2/1-1.shtml.

Segarra P., Sanchidriбn J.A., Castedo R., del Castillo I. Coupling of blasting seismographs to rock and its effectiveness for horizontal ground motion. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2017. Vol. 92, P. 81–90.

Kann F., Winterflood J. Simple method for absolute calibration of geophones, seismometers, and other inertial vibration sensors. Review of Scientific Instruments. 2005. Vol. 76, No. 3.

https://doi.org/10.1063/1.1867432.

Krohn, C. E. Geophone ground coupling. Geophysics, 1984. Vol. 49. No. 6, P. 722–731.

Wang Y., Fu N., Fu Z., Lu X., Liao X., Wang H., Qin S. Semi-Automatic Coupling Geophone for Tunnel Seismic Detection. Sensors (Basel), 2019. Vol. 19. No. 17.

https://doi.org/10.3390/s19173734.

Wei Z., Hall M. A. Analyses of vibrator and geophone behavior on hard and soft ground. The Leading Edge, 2011. Vol. 30. No. 2. P. 132–137.

https://dx.doi:10.1190/1.3555320.

Krylov, V. I., Skoblya, N.S. (1974) Metody priblizhonnogo preobrazovaniya Fur'ye i obrashcheniya preobrazovaniya Laplasa. Moskva: Nauka, 224.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-01

Номер

Розділ

Статті