МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОШУКУ ЕВОЛЮЦІОНУЮЧИХ ЛОКАЛЬНИХ ПОРОЖНИН

Автор(и)

  • П. Смолянський Криворізький національний університет, Україна
  • А. Козіков Криворізький національний університет, Україна
  • О. Шамрай Криворізький національний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(44)2021.236232

Ключові слова:

локалізація порожнин; зворотна задача; інтегральні рівняння; апроксимація; чисельне моделювання

Анотація

В статті розглянуті проблеми створення адекватної математичної моделі пошуку еволюціонуючої порожнини в заданій області на основі загального рівняння гравіметрії. Авторами запропонований метод спрощення тривимірних інтегральних рівнянь гравіметрії та зручні алгоритми для вирішення задачі.

Посилання

Сазонов В.А., Сосик Д.И. Геофизика в маркшейдерском деле. М.: Недра, 1989. 120 с.

Гравиразведка. Справочник геофизика / под редакцией Е.А. Мудрецовой. М.: Недра, 1990. 608 с.

Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1979. 288 с.

Верлань А.Ф., Сизиков В.С. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы. Київ: Наукова думка, 1986. 544 с.

Sazonov V.A, Sosik D.I. (1989) Geofizika v markshrederskom dele. [Geophysics in surveying]. Moscow: Nedra [in Russian].

Gravirazvedka. Spravochnik gejfizika (1990) [Engraving exploration/ Handbook of geophysics] / Edited by Mudretsova E.A. Moscow: Nedra [in Russian].

Tikhonov A.N., Arsenin V.Y. (1979) Metodi reshenia nekorrektnix zadach. [Methods for solving incorrect problems]. Moscow: Nauka [in Russian].

Verlan A., Sizikov V. (1986) Integralnie uravnenia: metodi,algoritmi, programmi. [Integral equations: methods, algorithms, programs]. Kiev: Naukova dumka [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-01

Номер

Розділ

Статті