ПРО МЕТОДИ ГНУЧКОГО НАДАННЯ ТА МОДИФІКАЦІЇ РЕСУРСІВ У ІНТЕРФЕЙСАХ ВЕБ-СЛУЖБ У МІКРОСЕРВІСНІЙ АРХІТЕКТУРІ

Автор(и)

  • А.С. Білецький Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна
  • Л.М. Божуха Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(45)2021.246866

Ключові слова:

мікросервіси, програмний інтерфейс, клієнт, сервер, веб-ресурс, уніфікований локатор ресурсів

Анотація

Мікросервісна архітектура дозволяє розробляти розподілені системи використовуючи незалежні, які легко пов'язуються, і придатні до спільного використаннясервіси. Вони можуть бути реалізовані на різних технологіях і мовах програмування, тому потребують налагодження каналів зв’язку один із одним. Мікросервіс, у свою чергу, не має знати які саме клієнти будуть використовувати його програмний інтерфейс. Тому для зручності використання цей інтерфейс повинен буди якомога гнучкішим. Ця стаття спрямована на огляд методів побудови гнучких програмних інтерфейсів веб-служб у мікросервісній архітектурі.

Посилання

Білецький А.С. Технологія розробки програмного забезпечення інтерфейсу веб-служб, на основі мікросервісної архітектури // Тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості і освіті» ДНУЗТ, 2018. С. 85.

Білецький А.С. Про надання колекції ресурсів операцій вибірки реляційної алгебри // Тези доповідей конференції за підсумками науково-дослідної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара «Проблеми прикладної математики та комп’ютерних наук», 20219. С. 9.

Білецький А.С. Про атомарну модифікацію дерева ресурсів у мікросервісній архітектурі // Тези доповідей конференції за підсумками науково-дослідної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара «Проблеми прикладної математики та комп’ютерних наук». 2021, С. 37.

Вальдивия Х.А., Лора-Гонсалес А., Лимон К., Кортес-Вердин К., Очаран-Эрнандес Х.О. Патерни мікросервісной архітектури: багатопрофільний огляд літератури. Труди ИСП РАН, том 33, вып. 1, 2021 г., стр. 81–96. DOI: 10.15514/ISPRAS–2021–33(1)–6

Bilecjkyj A.S. (Desember 13, 2018). Tekhnologhija rozrobky proghramnogho zabezpechennja interfejsu veb-sluzh, na osnovi mikroservisnoji arkhitektury [Web service interface software development technology, based on microservice architecture]. In Suchasni informacijni ta komunikacijni tekhnologhiji na transporti, v promyslovosti i osviti (pp. 85). Dnipro: Dnipropetrovsjkyj nacionaljnyj universytet zaliznychnogho transportu imeni akademika V.Lazarjana.

Bilecjkyj A.S. (April 01, 2020). Pro nadannja kolekciji resursiv operacij vybirky reljacijnoji alghebry [On providing a collection of resources for relational algebra sampling operations]. In Problemy prykladnoji matematyky ta komp'juternykh nauk (pp. 9). Dnipro: Dniprovsjkyj nacionaljnyj universytet imeni Olesja Ghonchara

Bilecjkyj A.S. (2021). Pro atomarnu modyfikaciju dereva resursiv u mikroservisnij arkhitekturi [On atomic modification of the resource tree in microservice architecture]. In Problemy prykladnoji matematyky ta komp'juternykh nauk (pp. 37). Dnipro: Dniprovsjkyj nacionaljnyj universytet imeni Olesja Ghonchara

Valjdyvyja Kh.A., Lora-Ghonsales A., Lymon K., Kortes-Verdyn K., Ocharan-Эrnandes Kh.O. (2021). Paterny mikroservisnoj arkhitektury: baghatoprofiljnyj oghljad literatury [Patterns of microservice architecture: a multidisciplinary review of the literature]. Trudy YSP RAN, (1(33)), 81-96. DOI 10.15514/ISPRAS–2021–33(1)–6

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Номер

Розділ

Статті