МОДЕЛЮВАННЯ ОПРАВКИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТОНКОСТІННИХ БЕЗЛЕЙНЕРНИХ ПАЛИВНИХ БАКІВ РАКЕТ-НОСІЇВ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Автор(и)

  • О.В. Літот Yuzhnoye State Design Office, Dnipro, Україна
  • T.A. Манько Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(45)2021.246947

Ключові слова:

паливний бак, вуглепластик, оправка, технологія виготовлення

Анотація

Стаття присвячена процесу моделювання конструктивних схем оправок для виготовлення тонкостінних оболонок з композиційних матеріалів. При розробці деталей з композитів проектування конструкції, створення матеріалу і технологія його виготовлення є невід’ємною частиною одна одного. Враховуючи цю особливість композитів, вибір технології виготовлення та технологічної підготовки є одним із найважливіших аспектів, що визначають облік усієї конструкції.

На початкових етапах проектування розглядається питання обґрунтованого вибору технологічного обладнання для виготовлення конструкцій із композиційних матеріалів, у тому числі паливні баки. Сучасним напрямом розвитку цього напрямку є моделювання розрахункових схем за допомогою програмних засобів. Їх використання дозволяє не тільки спростити розуміння процесу створення деталей з композитів, а й при високій автоматизації обробляти велику кількість конструктивно-технологічних реалізацій обладнання та конструктивних компонування.

Крім того, моделювання дозволяє попередньо оцінити можливі недосконалості деталей, визначені технологічними обмеженнями. Це дозволяє ефективно розробляти обладнання та технологію виготовлення на етапі проектування з урахуванням технологічних і конструктивних особливостей. Розглянуто процес наукового обґрунтування вибору та реалізації різних варіантів конструкції оправок. Велику увагу приділяли розгляду конкретних реалізацій та використанню різноманітних структурних схем обладнання. Визначено раціональний шлях створення нових складних елементів ракетно-космічної техніки, таких як тонкостінні безлейнерні паливні баки із композиційних матеріалів з урахуванням вимог по технологічності і ефективності використання технологічного оснащення що застосовується. Представлено оцінку отриманих ре-зультатів та висновки про проведену роботу.

Посилання

Hahauz P.M., Hahauz F.M., Karpov Ya.S., Kryvenda S.P. (2015). Proektyrovanye y konstruyrovanye yzdelyi yz kompozytsyonnykh materyalov. Teoryia y praktyka. [Design and construction of products from composite materials]. Kharkov: Nat. aerospace Univ. N.E. Zhukovsky [in Ukrainian]

Karpov Ya.S. (2010). Proektyrovanye detalei y ahrehatov yz kompozytov [Design of parts and units from composites]. Kharkov: National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute" [in Ukrainian]

Manko T.A., Husarova Y.A., Kozys K.V. (2017) Kontrol sostoyaniya vizualno nedostupnyih poverhnostey tehnicheskih obektov [Monitoring the state of visually inaccessible surfaces of technical objects]. Sistemnyie tehnologii - System technologies, 2(109), 87–94 [in Ukrainian]

Гагауз П.М., Гагауз Ф.М., Карпов Я.С., Кривенда С.П. Проектирование и конструирование изделий из композиционных материалов. Теория и практика: учебник. под. общ. ред. Я.С. Карпова. Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е.Жуковского, 2015. 672 с.

Карпов Я.С. Проектирование деталей и агрегатов из композитов: учебник. Харьков: Нац. аэрокосмич. ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2010. 768 с.

Манько Т.А. Контроль состояния визуально недоступных поверхностей технических обьектов / Манько Т.А., Гусарова И.А., Козис К.В. Системные технологии: Региональный межвузовый сборник научных работ. – выпуск 2 (109) Днепр. 2017. С. 87–94.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Номер

Розділ

Статті