ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМІНИ ПАСАЖИРОПОТОКІВ У ЧАСІ ІСНУЮЧОЇ МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ АВТОБУСІВ НА МІСЬКИХ МАРШРУТАХ

Автор(и)

  • Д.З. Шматко Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • О.О. Сасов Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • В.С. Авер’янов Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • О.Є. Кравчук Дніпровський державний технічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(45)2021.246971

Ключові слова:

пасажиропотік, функція, оптимальний, перевезення, дослідження, статистика, система

Анотація

Стаття присвячена матеріалам по дослідженню міської маршрутної мережі і системи організації пасажирських перевезень автобусами загального користування у місті Кам’янське Дніпропетровської області. Натурні методи обстеження пасажиропотоків у містах мають велику трудомісткість і вимагають значних фінансових витрат, крім того результати дослідження з'являються з затримкою і не несуть достовірної інформації о реальних пасажиропотоках. Внаслідку обстеження можна отримати пасажиропотоки тільки для існуючої маршрутної мережі.

Запропонована авторами математична модель маршрутної мережі дозволяє службам з організації автобусних пасажироперевезень розробити заходи по підвищенню ефективності використання автобусів на маршрутах розвезення у місті Кам’янське, а саме обґрунтування і визначення раціональної пасажиромісткості і кількості рухомого складу, а також оптимізувати по годинам доби режими роботи автобусів по маршрутах.

Автори на підставі оцінювання функціювання системи пасажирського громадського автотранспорту запропонували методику по вдосконаленню провізних можливостей маршрутної мережі, яка існує у місті Кам’янське, міських автобусів загального користування.

Виведені авторами залежності представляють собою зв’язок між факторним простором і декількома змінними і залежними параметрами. Статистикою, яка характеризує щільність зв’язку між факторами і залежною змінною, являється коефіцієнт кореляції множини прийнятої регресійної моделі.

Посилання

Efremov I.S. (2000). Teoriya gorodskih passazhirskih perevozok [The theory of urban passenger transport]. Vysshaya shkola. [in Ukrainian]

Zengbush M.V. (2001). Passazhiropotoki v gorodah [Passenger traffic in cities]. Transport. [in Ukrainian]

Varelopulo G.A. (2001). Organizaciya dvizheniya i perevozok (na gorodskom passazhirskom transporte) [Organization of traffic and transportation (in urban passenger transport)]. Transport. [in Ukrainian]

Spirin I.V. (2006). Perevozki passazhirov gorodskim transportom : sprav. posob [Public transportation of passengers: a reference guide]. IKC «Akademkniga». [in Ukrainian]

Zabolockij T.A. (2008). Metody rascheta potoka passazhirov i transporta v gorodah [Methods for calculating the flow of passengers and transport in cities]. Transport. [in Ukrainian]

Goryainov A.N. (2001). K voprosu izucheniya raboty avtotransporta v ramkah logisticheskoj sistemy [On the issue of studying the work of vehicles within the framework of the logistics system]. Nauchnye trudy KGPU. Vol. 1/2001. 130–136. [in Ukrainian]

Bulycheva N.V., Fedorov V.P. (2009). Matematicheskie metody v upravlenii gorodskimi transportnymi sistemami [Mathematical Methods in the Management of Urban Transport Systems]. Nauka. [in Ukrainian]

Bosnyak M.G., Kocyuk O.Y. (2006). Metodika rozpodіlu ruhomogo skladu po marshrutam mіs'kogo pasazhirs'kogo transportu [Methods of distribution of rolling stock on the routes of urban passenger transport]. Ukrїns'kij transportnij unіversitet. [in Ukrainian]

Snityuk V.Є. (2008). Prognozuvannya. Modelі. Metodi. Algoritmi: navchal'nij posіbnik [Prognostication. Models. Methods. Algorithms: a textbook]. Maklaut. [in Ukrainian]

Arrak A.O. (2003). Razvitie i effektivnost' passazhirskih perevozok [Development and efficiency of passenger transportation]. Transport. [in Russia]

Ефремов И.С. Теория городских пассажирских перевозок. Киев : Высшая школа, 2000. 215 с.

Зенгбуш М.В. Пассажиропотоки в городах. Киев : Транспорт, 2001. 124 с.

Варелопуло Г.А. Организация движения и перевозок (на городском пассажирском транспорте). Киев : Транспорт, 2001. 185 с.

Спирин И.В. Перевозки пассажиров городским транспортом : справ. пособ. Киев : ИКЦ «Академкнига», 2006. 364 с.

Заболоцкий Т.А. Методы расчета потока пассажиров и транспорта в городах. Киев : Транспорт, 2008. 146 с.

Горяинов А.Н. К вопросу изучения работы автотранспорта в рамках логистической системы. Научные труды КГПУ. Кременчуг, 2001. Вып. 1/2001. С. 130–136.

Булычева Н.В., Федоров В.П. Математические методы в управлении городскими транспортными системами. Львов : Наука, 2009. 145 с.

Босняк М.Г., Коцюк О.Я. Методика розподілу рухомого складу по маршрутам міського пасажирського транспорту. Київ : Укр. трансп. ун-т, 2006. 164 с.

Снитюк В.Є. Прогнозування. Моделі. Методи. Алгоритми: навч. посіб. Київ : «Маклаут», 2008. 364 с.

Аррак А.О. Развитие и эффективность пассажирских перевозок. Москва : Транспорт, 2003. 126 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Номер

Розділ

Статті