ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ ДРОБИЛЬНО-СОРТУВАЛЬНОГО КОПЛЕКСУ НА ТРАНСПОРТНИЙ ПРОЦЕС МАРШРУТІВ РЕЦИКЛІНГУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Б.П. Середа Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • І.В. Кругляк Дніпровський державний технічний університет, Ukraine
  • Д.Я. Муковська Дніпровський державний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(45)2021.247062

Ключові слова:

дробильно-сортувальний комплекс, технологічні відходи, самоскид, конвеєр, шлак, вантажопідйомність самоскида, технологічний процес, вантажний фронт, автонавантажувач

Анотація

Дробильно-сортувальні комплекси з переробки технологічних є  основними елементами в транспортно-виробничих системах рециклінгу відходів металургійних підприємств. Дробильно-сортувальні комплекси у даному дослідженні розглядаються як спеціалізовані комплекси металургійних шлаків сталеплавильного виробництва. В основу функціонування дробильно-сортувальних комплексів покладено метод магнітної сепарації, з застосуванням примусового очищення лому в спеціальних дробильних пристроях. Функціонування дробильно-сортувальних пристроїв жорстко пов’язано з технологією основного виробництва металургійного підприємства. Не вітчизняних металургійних підприємствах застосовують саме цей вид технологічних переробки відходів, тому що він дозволяє розділяти виробничі шлаки на різні види фракцій, а також забезпечує контроль якісних показників продуктів переробки відходів, а саме витяг металомісткої сировини.

Однак треба брати до уваги, той факт, що дробильно-сортувальний комплекс якщо деякий час нема автотранспорту не зможе  може призупинити процес переробки сировини, що призведе  до зупинки роботи комплексу і, як наслідок, зупинки всього технологічного процесу рециклінгу відходів. В такому випадку необхідно здійснювати зупинку технологічного процесу переробки технологічних відходів, що є неприпустимим. Це може бути пов’язане чи з запізненням автомобілів у зв’язку з затримкою на шляху прямування чи на фронтах завантаження чи з використанням автомобілів нераціональної вантажопідйомності. При використанні автомобілів недостатньої вантажопідйомності дробильно-сортувальний комплекс не встигають завантажувати, тобто кількість сировини, яка завантажується самоскидами до приймального бункеру комплексу є недостатньою для його переробної спроможності.

Було проведено хронометраж завантаження  дробильно-сортувального комплексу цеху шлакопереробки металургійного підприємства  на протязі однієї доби, а саме двох робочих змін. Отримані в процесі дослідження характеристики вказують на те, що досліджуваний параметр можна вважати випадковою величиною.

Посилання

Pomazkov M.V. (2011) Zabezpecnnya resursozberezhennya samosky’div v marshrutax uty’lizaciyi metalurgijny’x shlakiv I shlamiv. (Avtoreferat dysertatsii kandydata tekhnichnykh). Pryazovskyi derzhavnyi tekhnichnyi universytet, Mariupol.

Zakharov A.Yu. Voronov A.Yu. (2012) Algoritm operativnoy dispetcherizatsii karernogo avtotransporta [Algorithm for operational dispatching career vehicles] Bulletin of the Kuzbass State Technical University, 5, 107–11 [in Russia].

Zakharov A.Yu. Voronov A.Yu. (2014) Vliyanie nekotoryih faktorov na proizvoditelnost karernyih ekskavatorno-avtomobilnyih kompleksov [The effect of some factors for the performance of career excavator and automotive complexes] Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta – Bulletin of the Kuzbass State Technical University, 1, 74–76 [in Russia].

Luchko M.Y. (2002) Otsenka uslovyi ekspluatatsyy promyshlennoho tekhnolohycheskoho avtotransporta v uslovyiakh arera [Evaluation of the operating conditions of industrial technological vehicles in career] Visnyk SNU im. V.Dalia - Bulletin SNU іm. V. Dalia, 12 (58), 111–117 [in Ukraine].

Kutsenko V.Y. Luchko M.Y. (2002) Analyz effektyvnoho metoda rabotyi karernoho transporta pry perevozke materyalov [Analysis of the effective method of working career transport during the transport of materials] Visnyk SNU im. V.Dalia - Bulletin SNU іm. V. Dalia, 11 (57), 48–50 [in Ukraine].

Parunakian V.E. Pomazkov M.V. (2005) Printsipyi sovershenstvovaniya sistemyi upravleniya tehnicheskim soderjaniem bolshegruznyih avtosamosvalov na tehnologicheskih perevozkah metallurgicheskih kombinatov [Principles of processing of systems of management of technological content of large-ground auto-massacreans on technological transportation of metallurgical combines] Priazovskiy gosudarstvennyiy tehnicheskiy universitet - Priazovsky State Technical University, 15-1, 186–190 [in Ukraine].

Vueikova O.N. (2013) Teoreticheskoe obosnovanie vliyaniya strukturyi parka avtosamosvalov na prostoi avtomobilno-ekskavatornyih kompleksov otkryityih gornorudnyih karerov [Theoretical drainage of the structure of the park of auto-dispensing on the mast of automobile-exasked complexes of open horned cars] Sovremennyie problemyi transportnogo kompleksa Rossii - Moving problems of the transport complex of Russia, 3, 192–198 [in Russia].

Vueikova O.N. Laryn O.N. (2011) Voprosyi povyisheniya effektivnosti rabotyi karernogo avtotransporta [Questions preparation of efficiency works for carber motor transport] Vestnik OGU – Bulletin OSU, 10 (129), 20–25 [in Russia].

Luchko M.Y., Zaiko V.K. (2003) Prohnozyrovanye y tochnoe MP-otsenyvanye parametrov dynamyky rabotu tekhnolohycheskoho avtotransporta v uslovyiakh hlubokykh karerov [Forecasting and accurate MP estimation of the parameters of the dynamics of technological vehicles in deep quarries] Visnyk SNU im. V.Dalia - Bulletin SNU іm. V. Dalia, 8 (66), 95–100 [in Ukraine].

Luchko M.Y. (2003) Problemyi organizatsii rabotyi tehnologicheskogo karernogo avtotransporta i metodyi povyisheniya ego effektivnosti [Problems of organization of technological career vehicles and methods for improving its effectiveness] Sbornik nauchnyih trudov HNADU - Collection of scientific work KSARU, 12, 37–40 [in Ukraine].

Pomazkov M.V. (2008) Sovershenstvovanie operativnogo upravleniya tehnologicheskimi avtoperevozkami staleplavilnogo proizvodstva [Complication of operational management of technological automobiles of steelmaking production] Priazovskiy gosudarstvennyiy tehnicheskiy universitet - Priazovsky State Technical University, 18-1, 237–239 [in Ukraine].

Pomazkov M.V. (2016) Effektivnost tehnicheskogo servisa v jiznennom tsikle bolshegruznyih avtosamosvalov promyishlennyih predpriyatiy [Effectiveness of technical servis in a violent circular auto supplies industrial entrepreneur] Priazovskiy gosudarstvennyiy tehnicheskiy universitet - Priazovsky State Technical University, 32, 222–231 [in Ukraine].

Помазков М.В. Забезпечення ресурсозбереження самоскидів в маршрутах утилізації металургійних шлаків і шламів: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.22.12 «Промисловий транспорт». Маріуполь. 2011. 21 с.

Захаров А.Ю., Воронов А.Ю. Алгоритм оперативной диспетчеризации карьерного автотранспорта. Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 2012. №5. С. 107–111.

Захаров А.Ю., Воронов А.Ю. Влияние некоторых факторов на производительность карьерных экскаваторно-автомобильных комплексов. Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2014. №1. С. 74–76.

Лучко М.И. Оценка условий эксплуатации промышленного технологического автотранспорта в условиях карьера. Вісник СНУ ім. В.Даля. 2002. № 12 (58). С. 111–117.

Куценко В.И., Лучко М.И. Анализ эффективного метода работы карьерного транспорта при перевозке материалов. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2002. № 11(57). С. 48–50.

Парунакян В.Э., Помазков М.В. Принципы совершенствования системы управления техническим содержанием большегрузных автосамосвалов на технологических перевозках металлургических комбинатов. ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет». 2005. №15-1. C. 186–190.

Вуейкова О.Н. Теоретическое обоснование влияния структуры парка автосамосвалов на простои автомобильно-экскаваторных комплексов открытых горнорудных карьеров. Современные проблемы транспортного комплекса России . 2013. №3. C. 192–198.

Вуейкова О.Н., Ларин О.Н. Вопросы повышения эффективности работы карьерного автотранспорта. Вестник ОГУ. 2011. №10 (129). C. 20–25.

Лучко М.И., Зайко В.К. Прогнозирование и точное МП-оценивание параметров динамики работы технологического автотранспорта в условиях глубоких карьеров. Вісник СНУ ім. В. Даля. 2003. № 8(66). С. 95–100.

Лучко М.И. Проблемы организации работы технологического карьерного автотранспорта и методы повышения его эффективности. Автомобильный транспорт. Сборник научных трудов ХНАДУ, Харьков. 2003. №12. С. 37–40.

Помазков М.В. Совершенствование оперативного управления технологическими автоперевозками сталеплавильного производства. ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет». 2008. №18-1. C. 237–239.

Помазков М.В. Эффективность технического сервиса в жизненном цикле большегрузных автосамосвалов промышленных предприятий. ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет». 2016. №32. C. 222–231.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Номер

Розділ

Статті