ІМПУЛЬСНE ТРАКТУВАННЯ ЕФЕКТІВ ДОППЛЕРА СТОСОВНО РАДІОЛОКАЦІЇ

Автор(и)

  • О.В. Рязанцев Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • М.В. Кулик Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • О.М. С’янов Дніпровський державний технічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(46)2022.258355

Ключові слова:

радіолокаційна станція, ефект Допплера, спеціальна теорія відносності, імпульсна послідовність

Анотація

У роботі вирішена актуальна наукова задача, яка полягає в розробці математичної моделі розрахунку ефекту Допплера з використанням принципу збереження обсягу імпульсної послідовності в різних системах відліку «об'єкт — радіолокаційна станція». Отримано перетворення Лоренца, як геометричне середнє для наближення та віддалення об’єкта від радіолокаційної станції, а також отримана геометрична інтерпретація взаємозв'язку поперечного та поздовжнього ефекту Допплера. Запропонована методика дозволяє визначати не тільки радіальну, а і повну швидкість руху об’єктів відносно радіолокаційної станції.

Посилання

Чердынцев В.А. Радиотехнические системы: Учебное пособие для Вузов. Минск.: Выш. школа, 1988. стр. 369.

J. Zhang, K. Zhang, R. Grenfell, R. Deakin “Short note: on the relativistic Doppler effect for precise velocity determination using GPS” // Journal of Geodesy. 2006, v. 80, Issue 2. pp. 104–110.

Schuster P. Moving the Stars. Christian Doppler, His Life, His Works and Principle and the World After. – Living Edition Publishers, 2005, 232 с.

Giordano, Nicholas. College Physics: Reasoning and Relationships / Cengage Learning, 2009.

P. 421–424. ISBN 978-0534424718.

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. Издание 7-е, исправленное. М.: Наука, 1988. С. 158–159. («Теоретическая физика», том II). ISBN 5-02-014420-7.

Kozyrev, Alexander B.; van der Weide, Daniel W. (2005). Explanation of the Inverse Doppler Effect Observed in Nonlinear Transmission Lines. / Physical Review Letters. 94 (20):203902.

Рязанцев О.В. Об эффекте Доплера в радиолокации / С. В. Марченко, М. В. Кулик // Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник. «Радіотехніка». 2021. № 204. С.93–98. ІSSN0485-8972 DOI:10.30837/rt.2021.1.204.10. Режим доступа: http://rt.nure.ua/article/view/238571

Cherdyntsev V.A. (1988) Radiotehnicheskie sistemy: Uchebnoe posobie dlya vuzov [Radio engineering systems: textbook for universities]. – Minsk .: Vysh. School. p. 369.

J. Zhang, K. Zhang, R. Grenfell, R. Deakin (2006) Short note: on the relativistic Doppler effect for precise velocity determination using GPS / Journal of Geodesy, v. 80, Issue 2. pp.104–110.

Schuster P. Moving the Stars. Christian Doppler, His Life, His Works and Principle and the World After. Living Edition Publishers, 2005. P. 232.

Giordano, Nicholas. College Physics: Reasoning and Relationships / Cengage Learning, 2009.

P. 421–424. ISBN 978-0534424718.

Landau L.D., Lifshic E. M. Teoriya polya. Teoreticheskaya fizika [Field theory. Theoretical physics.] / Vol. II, izdanie 7, ispravlennoe. M.: Nauka, 1988. P. 158–159. ISBN 5-02-014420-7.

Kozyrev, Alexander B.; van der Weide, Daniel W. (2005). Explanation of the Inverse Doppler Effect Observed in Nonlinear Transmission Lines. / Physical Review Letters. 94 (20):203902.

Ryazantsev, O., Мarchenko S., & Kulik, M. (2021). Ob effekte Dopplera v radiolokacii [On the Doppler effect in radar]. / All-Ukrainian interdepartmental scientific and technical collection. "Radio Engineering". 1(204), 93–98. https://doi.org/10.30837/rt.2021.1.204.10 ІSSN0485-8972 DOI:10.30837/rt.2021.1.204.10. Access mode: http://rt.nure.ua/article/view/238571

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

Статті