МОДЕЛЮВАННЯ СТУПЕНІ СПРАЦЮВАННЯ РОБОЧИХ ПОВЕРХНЕЙ ДЕТАЛЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛГОРИТМУ БАГАТОФАКТОРНОЇ СИСТЕМИ І МАТРИЦІ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Автор(и)

  • О.Г. Чернета Dnipro State Technical University, Kamianske, Україна
  • Б.П. Середа Dnipro State Technical University, Kamianske, Україна
  • В.І. Кубич National University “Zaporizhzhya polytechnic”, Zaporizhia, Україна
  • М.А. Очеретяний Dnipro State Technical University, Kamianske, Україна
  • М.В. Скороход Dnipro State Technical University, Kamianske, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(47)2022.268390

Ключові слова:

алгоритм, моделювання, багатофакторна система, матриця планування експерименту, технологічні процеси зміцнення, покриття, автомобіль

Анотація

В роботі проведені дослідження по моделюванню ступені спрацювання робочих поверхней деталей за допомогою алгоритму багатофакторної системи і матриці планування експерименту. Виведений графік залежності втрати маси захисних покриттів при відповідних технологій зміцнення з урахуванням режимів навантаження, тиску в зонах контактного трибо сполучення і циклу навантаження

В результаті перевірки результатів експерименту найдена дисперсія помилок спостережень S=1 при ступені вільності . Перевірка значимості коефіцієнтів регресії за критерієм Ст’юдента для рівня q=0.05 при ступені вільності показала значимість факторів , а також їх варіанти взаємодії   . Проведені дослідження по моделюванню ступені спрацювання робочих поверхней деталей за допомогою алгоритму багатофакторної системи і матриці планування експерименту. Отримана адекватна математична модель розрахункового значення за критерієм Фішера Fp=15.27

Посилання

Чернета О.Г., Коробочка О.М. Ефективні матеріали і покриття при виготовленні і відновленні деталей автомобілів. Навчальний посібник. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008, 143 с.

O. Cherneta, V. Kubich, R. Voloshchuk, A. Sasov, Yu. Korzhavin. Conditions for the Formation of Wear-Resistant Structures When Strengthening the Surface Layers of Parts International Journal of Engineering & Technology, (UAE), 7 (4.3) (2018) P. 76–80 http://orcid.org/0000-0002-3871-6923.

O. Cherneta, V. Kubich, R. Voloshchuk, V. Averyanov, D. Shmatko. Strengthening of the Restored Surface Layers of Steel Parts 45 by Laser Boring. International Journal of Engineering & Technology, (UAE), 7 (4.3) (2018) P. 71–75. http://orcid.org/0000-0002-3871-6923.

Kubich V. Влияние борирования, бороцементации стали 45 и вязкости смазочного материала на параметры адгезионной связи в системе «сталь45-40Х» /V.Kubich. O.Cherneta, V. Yurov// ISSN 1811–1165. Eurasian Physical Technicak Journal, 2021, V. 1.

Kubich V.I. X-ray spectral analysis of surface structures formed on copper alloys during film fasting/ V. Kubich. O. Cherneta, V. Yurov, V. Oleshko // MSTU 2021 Journal of Physics Conference Series, P. 1–14. (входить до наукометричної бази Scopus).

Cherneta O.G. Іnfluence of borination, boron cementation of steel 45 and viscosity of a lubricant on the parameters of adhesion bond in the steel 45-40x system”. V.I.Kubich, O.G. Cherneta, V.M. Yurov// EURASIAN PHYSICAL TECHNICAL JOURNAL, 2021, Vol.18, 2(36) Pp. 67–76.

Чернета О.Г. Особливості мікроструктури відновленого поверхневого шару деталі із сталі 45 після борування і ЛО. / Scientific achievements of modern society Abstracts of the International scientific and practical conference (january 8-10, 2020). CPN Publishing Group. Liverhool. United Kingdom Pp. 1077–1186.

Чернета О.Г. Впли врізних способів термічної обробки на утворення зносостійких структур і фізико-механічних властивостей середньовуглецевих сталей Чернета О.Г., Кубіч В.І., Коржавін Ю.А. / Topical ussues of the development of modern science. Abstracts of the 7 International scientific and practical conference (march 11-13, 2020). CPN Publishing Group. Sofia. Bulgaria/ Pp. 465–472.

Чернета О.Г. Керування технологічними методами зміцнення поверхневого шару деталей. Чернета О.Г., Коробочка О.М., Авер’янов В.С. THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION. Abstracts of the VIII International scientific and practical conference (march 10-12, 2021). London. UnitedKingdom. Pp. 755–760.

Спосіб комбінованої модифікації поверхні деталі Патент України на корисну модель № 151554, 10.08.2022 р., Бюл. № 32. Чернета О.Г. Авер’янов В.С., Сасов О.О., Середа Б.П., Кубіч В.І., Лисенко О.Б.

O. Cherneta Use of combined strengthening method to obtain optimal compositional of physico-mechanical characteristics of medium carbon / Cherneta O., Sereda B., Kubich V. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. Науковий журнал. Кам’янське, ДДТУ. 3(46)2022, С. 88–92.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті