МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ БУДІВНИЦТВА ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПІДХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ

Автор(и)

  • Є.Е. Арутюнян Zaporizhia National University, Zaporizhia, Ukraine
  • І.А. Арутюнян Zaporizhia National University, Zaporizhia, Ukraine
  • О.М. Міхайлуца Zaporizhia National University, Zaporizhia, Ukraine
  • А.В. Пожуєв Zaporizhia National University, Zaporizhia, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(47)2022.268393

Ключові слова:

економіко-математична модель, будівельна логістика, алгоритм виключення дефекту

Анотація

У статті розглянуто переваги використання математичного апарату для вирішення практичних завдань будівництва. Аналізуються сучасні методи оптимізації логістичних систем. Актуальність застосування раціональних аспектів управління діяльністю виробничої бази будівельної галузі спонукає до використання підходів будівельної логістики. Для розвитку будівельного комплексу в сучасних умовах представлено новий інструментарій, який дозволяє організувати комплекс проблем (завдань) у вигляді системи з урахуванням багатьох зв'язків, а також визначити оптимальне рішення.

Проблема планування та розвитку будівельної логістики потребує пошуку рішення з урахуванням міжсистемних зв'язків. Вони представлені в запропонованій економіко-математичній моделі та відображають увесь спектр проблемних функціональних питань. Для вирішення задачі планування виробничих систем з урахуванням міжсистемних зв'язків використовується укрупнений алгоритм, в якому задається набір умов прийняття рішень: принцип моделювання (особливі стани системи); інтенсивність виконання роботи (постійна та безперервна); серйозні обмеження ресурсів. Гнучкість представленого алгоритму полягає у тому, що задана початкова умова може не задовольняти умовам ні прямої, ні двоїстої задачі. Аналізуються існуючі труднощі у вирішенні завдань такого характеру.

В результаті дослідження розроблено економіко-математичну модель, яка враховує вплив міжсистемних зв'язків будівельної логістики, та представлена у вигляді орієнтованого графа. Розгляд будівельної логістики дозволяє зробити висновок про те, що сьогодні будівництво слід віднести до системи взаємозалежних та взаємозалежних потоків інформаційних, матеріально-технічних, фінансових та трудових ресурсів. Методи організації та управління вищезазначеними потоками ресурсів потребують вдосконалення задля досягнення значних результатів у скороченні термінів будівництва, підвищенні якості будівельної продукції, мінімізації витрат за рахунок впровадження логістичних підходів.

Посилання

Arutiunian I., Poltavets M., Bondar O., Anin V. & Pavlov F (2020). Structural Information Management of Production Systems in Construction. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. (Vols. 9), 4. 4794–4797.

Tsimoshynska, O., Koval, M., Kryshtal, H., Filipishyna, L., Arsawan, W. E., & Koval, V. (2021). Investing in road construction infrastructure projects under public-private partnership in the form of concession. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2, 184–192.

Richards G. & Grinstead S. (2020). Toolkit for logistics and supply chain management. Axelot.

Anbuudayasankar S., Ganesh K. & Mohapatra S. (2014). Models for Practical Routing Problems in Logistics. Design and Practices Springer International Publishing, Switzerland.

Berkuta A.V., Osyns’ka V.A., Halins’kyy O.M. & Vakhovych I.V. (2010). Orhanizatsiyni ta ekonomichni aspekty zarubizhnoho dosvidu samorehulyuvannya v budivnytstvi. [Organizational and economic aspects of foreign experience of self-regulation in construction] Budivel’ne vyrobnytstvo – Construction production. 52. 3–8 [in Ukrainian].

Krykavsky, E., Pokhilchenko, O., & Furch, M. (2017). Logistics and supply chain management. Lviv Polytechnic Publishing House [in Ukrainian].

Kozik, V. (2020). Organization of production: a textbook. Lviv Polytechnic Publishing House [in Ukrainian].

Stadtler, H., Kilger, C., & Meyr, H. (2015). Supply Chain Management and Advanced Planning: Concepts, Models, Software, and Case Studies. Springer.

Liang, Z., Chaovalitwongse, W., & Shi, L. (2016). Supply Chain Management and Logistics: Innovative Strategies and Practical Solutions. CRC Press

Bazhan L. & Yablokov Y. (2015). Kontseptual’ni osnovy synkhronizatsiyi material’noho ta informatsiynoho potokiv v transportno-lohistychniy systemi. Zbirnyk naukovykh prats’ [Conceptual bases of synchronization of material and information flows in the transport and logistics system. Collection of scientific works] Ekonomiko-matematychne modelyuvannya sotsial’no-ekonomichnykh system – Economic and mathematical modeling of socio-economic systems, 20. 115–138 [in Ukrainian].

Shapovalova O., Kamardin A. & Petukhova O. (2018). Systema pidtrymky pryynyattya rishen’ pry vykonanni lohistychnykh zavdan’ [Decision support system for logistics tasks]. Systemy obrobky informatsiyi – Information processing systems, 3(154). С. 57–63. [in Ukrainian].

Hambarov L., Kuz’mynchuk N & Chernyshova N. (2015). Instrumentariy pobudovy modeley bahatoetapnykh zavdan’ vyrobnycho-transportnoyi lohistyky [Tools for building models of multi-stage tasks of production and transport logistics]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of Transport Economics and Industry, 49. 221–229. [in Ukrainian].

Arutiunian I., Poltavets M., Bondar O., Anin V., Pavlov F. Structural Information Management of Production Systems in Construction. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. 2020. Т. 9. № 4. Р. 4794–4797.

Tsimoshynska, O., Koval, M., Kryshtal, H., Filipishyna, L., Arsawan, W. E., & Koval, V. Investing in road construction infrastructure projects under public-private partnership in the form of concession. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021. № 2, Р. 184–192.

Ричардс Г., Гринстед С. Инструментарий логистики и управления цепями поставок. Ахеlоt, 2020. 376 c.

Anbuudayasankar S., Ganesh K., Mohapatra S. Models for Practical Routing Problems in Logistics. Design and Practices Springer International Publishing, Switzerland, 2014. 173 p.

Беркута А., Осінська В., Галинський О., Вахович І. Організаційні та економічні аспекти зарубіжного досвіду саморегулювання в будівництві. Будівельне виробництво. Київ, 2010. № 52. С. 3–8.

Крикавський Є., Похільченко О., Фертч М. Логістика та управління ланцюгом поставок. Видавництво Львівської політехніки, 2017. 848 с.

Козік В. Організація виробництва: навч. Видавництво Львівської політехніки, 2020. 256 с.

H. Stadtler, C. Kilger, H. Meyr, Supply Chain Management and Advanced Planning: Concepts, Models. Software, and Case Studies. Springer, 2015. 512 p.

Liang Z., Chaovalitwongse W., Shi L. Supply Chain Management and Logistics: Innovative Strategies and Practical Solutions. CRC Press, 2016. 288 p.

Бажан Л.И., Яблоков И.В. Концептуальні основи синхронізації матеріального та інформаційного потоків в транспортно-логістичній системі. Збірник наукових праць Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Київ, 2015, вип. 20. С. 115–138.

Шаповалова О.О., Камардін А.С., Петухова О.А. Система підтримки прийняття рішень при виконанні логістичних завдань. Системи обробки інформації, 2018, вип.3 (154). С. 57–63.

Гамбаров Л. А., Кузьминчук Н.В., Чернишова Н. П. Інструментарій побудови моделей багатоетапних завдань виробничо-транспортної логістики. Вісник економіки транспорту і промисловості, № 49, 2015. С. 221–229.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті