МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕТИКИ ПРИ ТЕРМОХІМІЧНОМУ ПРЕСУВАННІ ПОРОШКОВІ ІНТЕРМЕТАЛЕВІ СПЛАВИ

Автор(и)

  • Б.П. Середа Dnipro State Technical University, Kamianske, Україна
  • Ю.О. Бєлоконь Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Україна
  • І.В. Кругляк Dnipro State Technical University, Kamianske, Україна
  • Д.Б. Середа Dnipro State Technical University, Kamianske, Україна
  • Д.О. Кругляк Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(47)2022.268399

Ключові слова:

моделювання, термокінетичний аналіз, інтерметаліди, термохімічні реакція, термохімічне пресування, енергія активації

Анотація

Встановлено, що для реакції взаємодії титану та алюмінію з утворенням інтерметалідів енергія активації становить 79 кДж/моль, що в ~ 1,8 раза вища за енергію активації Ni-Al сплавів. Встановлено, що інтерметалідні сполуки в системі Ti-Al мають високі значення енергії активації, а відтак, показують складність перебігу СВС-реакції в звичайних умовах. Для реалізації режиму теплового вибуху необхідно створити в печі такі умови (α, Tcp), за яких величина критерію Семенова для даної речовини буде більшою за критичне значення Seкр. Для здійснення реакції синтезу алюмінідами титану необхідний попередній підігрів. Розрахунок показав, що для досягнення температури синтезу в режимі горіння в системі Ti+Al достатній попередній підігрів системи до ~ 100 °С (378 K).

Посилання

Мержанов А.Г. Твердопламенное горение. Черноголовка : ИСМАН, 2000. 224 с.

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез: теория и практика / Под. ред. А.Е. Сычева. Черноголовка : Территория, 2001. 432 с. ISBN 5-900829-18-9.

Sereda B., Belokon Y., Belokon K., Kruglyak D., Kruglyak I., Sereda D. Thermodynamics analysis of flowing for SHS-reactions in system Ni-Al alloys. Materials Science and Technology Conference and Exhibition. (Portland, September 29 – October 3, 2019). Portland, 2019. P. 1395–1400.

Бєлоконь, Ю.О. Термодинамічний аналіз протікання СВС-реакцій у системі «титан-алюміній». Металургія: наукові праці Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 2 (36). С. 66–71.

Sereda B., Belokon Y., Kruhliak I., Sereda D., Kruhliak D. Modeling and thermodynamic analysis of reactions during thermochemical pressing of powder intermetallic alloys. Математичне моделювання. 2022. № 1 (46). P. 71–79.

Середа Б.П., Кругляк І.В., Жеребцов О.А., Бєлоконь Ю.О. Обробка металів тиском при нестаціонарних температурних умовах: монографія. Запоріжжя: ЗДІА, 2009. 252 с.

Амосов А.П., Боровинская И.П., Мержанов А.Г. Порошковая технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза материалов : учеб. пособ. / Под ред. В. Н. Анциферова. Москва : Машиностроение-1, 2007. 567 с. ISBN 978-5-94275-360-3.

Sereda B., Belokon Y., Sereda D., Kruglyak I. Modeling of processes for the production of bassed TiAl and NiAl in the conditions of SHS for aerospace applications. Materials Science and Technology Conference and Exhibition. (Portland, September 29 – October 3, 2019). Portland, 2019. P. 137–142.

Sereda B., Kruglyak I., Zherebtsov A., Belokon’ Y. The Processes Research of Structurization of Titan Aluminides Received by SHS. Material Science and Technology. Pittsburg, USA. 2009. P. 2069–2073.

Середа Б.П., Кожемякин Г.Б., Савела К.В. и др. Исследование влияния фазового состава Ni-Al сплавов на физико-химические свойства скелетных никелевых катализаторов. Металургія: наукові праці Запорізької державної інженерної академії. Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2009. Вип. 20. С. 112–117.

Середа Б.П., Палехова И.В., Белоконь Ю.А., Середа Д.Б. Получение интерметаллидных соединений и покрытий при нестационарных температурных условиях. Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении. 2014. № 2. С.67–71.

Sereda B., Belokon Y., Sereda D. Modeling of structure formation process in intermetallic NiAl alloys during thermochemical pressing. Математичне моделювання. 2020. № 1 (42). P. 32–40.

Sereda B., Belokon Y., Kruglyak I., Sereda D. Мodeling the process of porosity formation under non-stationary temperature conditions. Математичне моделювання. 2018. № 2. P. 187–192.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті