ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ВИМІРЮВАННЯ МЕТРИК ПРОДУКТИВНОСТІ РЕЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

Автор(и)

  • В.В. Яцишин Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-5517-6359
  • О.А. Пастух Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-0080-7053
  • Р.О. Жаровський Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-1159-3417
  • Н.Р. Шаблій Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-1125-4757

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(48)2023.279990

Ключові слова:

програмний засіб, вимірювання, метрика, продуктивність, система керування базами даних

Анотація

Сучасний розвиток ІТ галузі характеризується розробкою і впровадженням нових та дієвих інструментів, що орієнтовані на підвищення рівня автоматизації виконуваних задач і процесів життєвого циклу як елементарних програмних систем, так і складних комп’ютерних комплексів. До складу більшості комп’ютерних систем входять бази даних, а однією з ключових характеристик якості на сьогодні є продуктивність, тому актуальності набуває розробка програмного засобу вимірювання метрик атрибутів продуктивності реляційних систем керування базами даних. Такий засіб забезпечить можливість автоматизованого вимірювання показників продуктивності при експертному оцінюванні реляційних СКБД та знизить поріг входу і складність виконання операцій для експертів з оцінювання якості.

У роботі, на основі технології оцінювання якості програмних систем та моделі якості стандарту ISO/IEC 25010, запропоновано структуру концептуальної моделі оцінювання реляційних систем керування базами даних та реалізовано програмний засіб вимірювання метрик продуктивності реляційних СКБД. Засіб автоматизації процесу оцінювання продуктивності СКБД володіє такими функціями як: внесення та збереження вихідних даних (підключень, інформацію про сервери СКБД, атрибути, метрики, готовий до використання код чи його шаблони); налаштування тесту, збереження налаштувань, завантаження налаштувань; проведення перевірки сумісності налаштувань та обраної СКБД;встановлення з’єднання та проведення тестування;вимірювання необхідних показників, збереження результатів та їх візуалізація. На основі сформованих вимог до систем оцінювання продуктивності СКБД, базуючись на концептуальній моделі продуктивності СКБД та інформації про визначені атрибути, їх метрики і функції оцінювання, розроблено трьохрівневу архітектуру засобу автоматизації. Спроектована архітектура дозволила забезпечити реалізацію простого і зрозумілого засобу підтримки експертного оцінювання продуктивності СКБД.

Проведено експериментальні дослідження, які передбачали вимірювання метрик продуктивності для двох реляційних СКБД: Oracle 11g та MS SQL Server. Результати експерименту підтвердили доцільність використання розробленого програмного засобу, оскільки забезпечують зниження витрат часу і порогу входу для експертів при проведенні процедур оцінювання продуктивності СКБД.

Посилання

Ayad, I., Jameel A., Aysh, Al (2015). The Definition of Intelligent Computer Aided Software Engineering (I-CASE) Tools. Journal of Information Engineering and Applications Vol.5, No.1.

Poulding, S. M., Clark, J. A. (2010). Efficient Software Verification: Statistical Testing using Automated.Search. IEEE Transactions on Software Engineerig.

Thomas, S., Adams, B., Hassan, A., Blostein, D. (2014). Studying software evolution using topic models. Sci. Comput. Program., vol. 80, Part B.

IBM Rational DOORS”. http://www-01.ibm.com/software/ awdtools/doors/

IBM Rational RequisitePro. http://www -01.ibm.com/ software/awdtools/reqpro/

IBM Rational System Architect Overview. https://www.peerspot.com/products/ibm-rational-system-architect-reviews.

Yatsyshyn, V.V. (2009). Tekhnolohiya otsinyuvannya yakosti WEB-zastosuvan’ [Technology of web application quality evaluation]. Visnyk Ternopil’s’koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu.

Kharchenko, A., Galay, I., Yatcyshyn, V. (2011) The method of quality management software. 2011 Proceedings of 7th International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH 2011 . Polyana.

Yatsyshyn, V.V., Kharchenko, O.H. (2010) CASE-tekhnolohiya rozroblennya vymoh do prohramnoho zabezpechennya ta otsinyuvannya yoho yakosti [CASE-technology of software requirements development and its quality evaluation]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny. 20(2).

Ayad I., Jameel A., Aysh Al. The Definition of Intelligent Computer Aided Software Engineering (I-CASE) Tools. Journal of Information Engineering and Applications. 2015. Vol.5, No 1.

P. 47–56.

Poulding S.M., Clark J.A. Efficient Software Verification: Statistical Testing using Automated Search. IEEE Transactions on Software Engineerig. 2010. Vol. 36 (6). P. 763–777.

Thomas S., Adams B., Hassan A., Blostein D. Studying software evolution using topic models. Sci. Comput. Program. 2014. Vol. 80, part B. P. 457–479.

IBM Rational DOORS”. URL: http://www-01.ibm.com/software/ awdtools/doors/ (дата звернення: 15.02.2023 р.).

IBM Rational RequisitePro. URL: http://www -01.ibm.com/ software/awdtools/reqpro/ (дата звер-нення: 15.02.2023 р.).

IBM Rational System Architect Overview. URL: https://www.peerspot.com/products/ibm-rational-system-architect-reviews. (дата звернення: 15.02.2023 р.).

Яцишин В.В. Технологія оцінювання якості WEB-застосувань. Вісник Тернопільського дер-жавного технічного університету. 2009. Том 14. С.132–140.

Kharchenko A., Galay I., Yatcyshyn V. The method of quality management software. Proceedings of 7th International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH 2011. Polyana, 2011. P. 82–84.

Яцишин В.В., Харченко О.Г. CASE-технологія розроблення вимог до програмного забезпе-чення та оцінювання його якості. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Том 20 (2).

C. 277–285.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-06

Номер

Розділ

Статті