МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ПАРАЛЕЛОГРАМНОГО МЕХАНІЗМУ ҐРУНТООБРОБНОГО ЗНАРЯДДЯ З РЕЛЬЄФОМ ПОЛЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(48)2023.280239

Ключові слова:

ґрунтообробна техніка, кінематичні рівняння, паралелограмний механізм, динамічна взаємодія

Анотація

При вирощуванні сільськогосподарських культур в наш час застосовується мінімальна технологія вирощування. Вказана технологія має, як свої переваги, так і недоліки. Однак вона передбачає виконання технологічної операцій підготовки ґрунту та сівби. Інші технології виробництва зерна різняться лише операціями щодо основного та передпосівного обробітку ґрунту та сівби.

Одним із основних завдань сівби є створення оптимальних умов для розвитку сільськогосподарських культур. До таких умов можна віднести рівномірність розподілу насіння за глибиною сівби. Сучасні посівні машини та комплекси, що використовуються в умовах України мають продуктивність до 12 га/год. Такі показники забезпечуються досить складною конструкцією посівних секцій, що складається з системи паралелограмів, та інших механізмів.

Для забезпечення копіювання поверхні поля сучасні ґрунтообробні та посівні агрегати оснащуються, паралелограмними копіювальними механізмами. Копіювання поверхні поля паралелограмним механізмом можна визначати різними методиками з врахуванням всіх факторів, однак в польових умовах за допомогою спеціального обладнання. Сучасні посівні машини та комплекси, що використовуються в умовах України мають продуктивність до 12 га/год. Однією з актуальних задач сьогодення є моделювання режимів роботи окремих елементів механізмів копіювання, що сприяє оптимізації їх параметрів. Основним джерелом коливань паралелограммного механізму сівалки або культиватора є нерівності опорної поверхні — сільськогосподарського фону, що мають випадковий характер, та описується законом нормального розподілу. Мікропрофіль вважається стаціонарним випадковим процесом та основними його характеристиками є: кореляційна функція, спектральна щільність та максимальна висота нерівностей. Кореляційна функція характеризує структуру випадкової функції нерівності і для неї найчастіше вибирається апроксимуючий вираз відомого виду. Числові значення моделювання залежать від типу поля та швидкості руху агрегату, тому для довільної швидкості визначаються за їх значеннями, отриманими для швидкості 1 м/с, використовуючи наступні співвідношення. Розподіл ординат мікропрофілю поля відповідно до нормального закону підпорядковується
виразу . Моделювання показує, що з ростом часу моделювання зв'язок різко падає. За результатами моделювання, час кореляції змінюється від 0,5 до 1,24 , що свідчить про невеликий кореляційний зв'язок профілю. Коливання ординат у профілях поля відсутні. Згідно з експериментальними даними, значення для профілю поля знаходяться в межах 0,026...0,12 м.

Отримані результати можуть бути використаними на етапі проектування або моделювання механізмів копіювання посівних та ґрунтообробних машин.

Посилання

Barsky I. B., Anilovich V. Ya, Kutkov (1973) Dinamika traktora [Tractor dynamics] Moscow: Mashinostroyeniye [in Russia].

Geruk S.M.. Petrichenko Є.A. (2014) Tendentsії rozvitku konstruktsіy posіvnikh agregatіv [Trends in the development of the design of seed units] Tekhnіchniy servіs agropromislovogo. lіsovogo ta transportnogo kompleksіv - Technical service of agro-industrial, forestry and transport complexes, 1, 31–45 [in Ukraine].

Pogoіliy V. (2014) Testuvannya zernovikh sіvalok: adaptovanіst do sistem obrobіtku ґruntu. [Testing of grain rolls: adaptation to soil treatment systems] Tekhnіka і tekhnologії APK - Tekhnіka i tekhnologiї APK, 4, 25–30.

Sisolіn P.V. (2009) Konstruktorskі rozrobki novikh vіtchiznyanikh. unіversalnikh mashin dlya zvi chaynoї. sternovoї. mulcho-sternovoї. ekologіchno bezpechnoї. energozberіgayuchoї tekhnologії viroshchuvannya sіlskogospodarskikh kultur v Ukraїnі: [naukove vidannya] [Konstruktorski rozrobki novikh vіtchiznyanikh. universalnikh mashin dlya zvi chaynoї. sternovoї. mulcho-sternovoї. ecologіchno bezpechnoї. energozberіgayuchoї tekhnologiї viroshchuvannya silskogospodarskikh kultur v Ukraїnі: [naukove vidannya] Kіrovograd: KOD [in Ukraine].

Yasenetskiy V.. Shustіk L.. Marinіn S.. Panayotova O. (2011) Tendentsії rozvitku konstruktsіy sіvalok [Trends in the development of seed roll designs] Propozitsіya – Proposition, 1, 18-27 [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-06

Номер

Розділ

Статті