ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІДКРИТИХ ПРОФІЛІВ НЕСУЧИХ СИСТЕМ ПОРТАЛЬНИХ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН

Автор(и)

  • Д.З. Шматко Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0001-7447-5955
  • О.О. Сасов Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна https://orcid.org/0000-0002-8697-6324
  • Д.М. Бондюк Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(48)2023.280571

Ключові слова:

транспортний засіб, рама, система, момент інерції, конструктивна жорсткість

Анотація

У статті теоретично та експериментально отримано розв’язання актуальної наукової задачі обґрунтування  конструктивних параметрів несучих систем портальних підйомно-транспортних машин на пневмоколісному ході, яке забезпечує раціональну металомісткість конструкцій.

Характерною особливістю рами портальної системи є те, що лонжерони по умові динамічної жорсткості повинні мати закритий профіль і тоді компенсаційну функцію по закручуванню рами повинна брати на себе поперечини з відкритим профілем. Оскільки при цьому сумарна крутильна жорсткість рами неминуче збільшується, то зростають вимоги до крутильної жорсткості поперечин, які повинні мати мінімальний рівень. Для відкритих профілів плоско-просторових несучих систем необхідно проводити оптимізацію за критерієм мінімальної крутильної жорсткості.

Таким чином розв'язується задача оптимального проектування відкритих профілів силових елементів, яка формулюється як задача пошуку екстремуму цільової функції за наявності додаткових умов. Як цільова функція розглядається крутильна жорсткість профілів, яка однозначно пов'язана з приведеним полярним моментом інерції перетинів, як додаткова
умова — умова міцності при вигині.

За розробленим алгоритмом була складена програма оптимізації двотаврового профілю по критерію мінімальної крутильної жорсткості і побудовані графіки залежності приведених полярних моментів інерції від товщини полиць профілів, де однозначно виражені екстремуми цільової функції, що дозволяє зробити висновок про те, що лонжерони портальних машин слід рекомендувати виготовляти з профілів закритого типу.

Посилання

Zhyhulin O.A., Makhmudov I.I., Zhyhulina N.O. (2020). Pidiomno-transportni mashyny: Navchalnyi posibnyk. [Upload- Transportation Machines: textbook]. Nizhyn. [in Ukrainian].

Bosnyak M.G. (2013). Vantazhnі avtomobіlnі perevezennya: Navchalniy posіbnik 2-ge vidannya [Freight transport: textbook]. Vidavnichiy DIm „Slovo”. [in Ukrainian].

Livinskyi O.M. (2016). Pidiomno-transportni ta vantazhno-rozvantazhuvalni mashyny: pidruchnyk. [Lifting and transport and loading and unloading machines: textbook]. Kyiv: «MP Lesia». [in Ukrainian].

Shvabiuk V.I. (2016). Opir materialiv: pidruchnyk [Strength of Materials: textbook]. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian].

Hubskyi S.O. (2014). Doslidzhennia napruzheno-deformovanoho stanu metalokonstruktsii mostovykh kraniv z riznymy konstruktsiiamy mekhanizmu peresuvannia. [Study of the stress-strain state of metal structures of bridge cranes with different designs of the movement mechanism]. Visnyk NTU “KhPI”: zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Tekhnolohii v mashynobuduvanni. Vol. 42 (1085). 65-74. [in Ukrainian].

Hryhorov O.V., Okun A.O. (2017). Udoskonalennia matematychnoi modeli rukhu dlia zadachi keruvannia pidiomno-transportnymy mashynamy. [Improvement of the mathematical model of movement for the problem of control of lifting and transport machines]. Avtomobilnyi transport. Vol. 40. 120-124. [in Ukrainian].

Loveikin V.S., Romasevych Yu.O., Kulpin R.A. (2018). Dynamika y optymizatsiia mashyn: mo-nohrafiia. [Dynamics and optimization of machines: textbook]. Kyiv: TsP «Komprynt». [in Ukrainian].

Loveikin V.S., Romasevych Yu.O. (2012). Analiz ta syntez rezhymiv rukhu mekhanizmiv vantaz-hopidiomnykh mashyn: monohrafiia. [Analysis and synthesis of modes of movement of mechan-isms of lifting machines: textbook]. Kyiv: Komprint. [in Ukrainian].

Жигулін О.А., Махмудов І.І., Жигуліна Н.О. Підйомно-транспортні машини: Навчальний посібник. Ніжин, 2020. 150 с.

Босняк М.Г. Вантажні автомобільні перевезення: навчальний посібник, 2-ге вид. Київ: Вида-вничий Дім «Слово», 2013. 408 с.

Підйомно-транспортні та вантажно-розвантажувальні машини: підручник / О. М. Лівінський та ін. Київ: «МП Леся», 2016. С. 677.

Шваб’юк В.І. Опір матеріалів: підручник. Київ: Знання, 2016. 407 с.

Губський С.О. Дослідження напружено-деформованого стану металоконструкцій мостових кранів з різними конструкціями механізму пересування. Вісник НТУ “ХПІ” : збірник наукових праць. Серія: Технології в машинобудуванні. 2014. № 42 (1085). С. 65–74.

Григоров О.В., Окунь А.О. Удосконалення математичної моделі руху для задачі керування підйомно-транспортними машинами. Автомобільний транспорт. 2017. Вип. 40. С. 120–124.

Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О., Кульпін Р.А. Динаміка й оптимізація машин: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2018. 310 с.

Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О. Аналіз та синтез режимів руху механізмів вантажопідйомних машин: монографія. Київ: Компрінт, 2012. 298 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-20

Номер

Розділ

Статті