DOI: https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(38)2018.129020

АНАЛІЗ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ В ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОКОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ

Лариса Іванівна Коротка

Анотація


У роботі розглядаються декілька архітектур нейронних мереж в оптимізації технології енергоконденсованих систем. Досліджено можливості використання нейромережевих модулів у задачах апроксимації. Описано головні етапи побудови нейромережевого компоненту. Розроблено і розглянуто різні моделі архітектур та проведено з ними чисельні експерименти. Зроблено аналіз отриманих результатів та обрано раціональну архітектуру нейромережевого компоненту для подальшого використання у предметній області.

Ключові слова


нейронні мережі; технологія енергоконденсованих систем

Повний текст:

PDF