№ 1(38) (2018)

Зміст

Статті

МОДЕЛЮВАННЯ КОНВЕКТИВНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДВОШАРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ НЕОДНОРІДНИХ ГРАНИЧНИХ УМОВАХ PDF
Юрій Миколайович Пишнограєв, Ганна Іванівна Штанько 7-11
ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ В ЗАДАЧАХ ЛІНІЙНОГО РОЗКРОЮ МАТЕРІАЛІВ PDF
Анатолій Іванович Косолап, Галина Миколаївна Кодола 12-21
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМНИХ ОПЕРАЦІЙ У СИСТЕМАХ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ PDF
Юрій Давидович Поліський 22-27
NUMERICAL SIMULATION OF BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT IN AERATION TANK PDF (English)
Микола Миколайович Біляєв, Павло Сергійович Кіріченко, Максим Вікторович Лемеш 28-34
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЧИСЕЛЬНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ ПЛАВЛЕННЯ, КОМБІНОВАНОГО АЛЮМОВМІСЬКОГО РОЗКИСЛЮВАЧА ЦИЛІНДРИЧНОЇ ФОРМИ, З ОБВАЖНЮВАЧЕМ, В ЗАХИСНІЙ ОБОЛОНЦІ PDF
Михайло Володимирович Бабенко, Руслан Віталійович Волошин, Георгій Кривошеєв 35-40
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЧАДНОГО ГАЗУ В ВИХЛОПНИХ ГАЗАХ АВТОМОБІЛІВ PDF
Володимир Сергійович Авер'янов, Дмитро Захарович Шматко, Олександр Олександрович Сасов, Олена Вікторівна Кочнева 41-45
АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОПОРУ ДЕФОРМУВАННЮ ДЛЯ УМОВ ВИСОКОШВИДКІСНИХ БЛОКІВ ДРОТОВИХ СТАНІВ PDF
Володимир Михайлович Самохвал, Максим Миколайович Штода, Костянтин Костянтинович Марченко 46-54
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАСИ ГІДРОТРАНСПОРТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРАБОЛІЧНИХ СПЛАЙНІВ PDF
Юрій Анатолійович Гасило, Катерина Олександрівна Левчук, Роман Ярославович Романюк 55-61
МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ КАТАЛІТИЧНИХ РЕАКЦИЙ ГЛИБОКОГО ОКИСЛЕННЯ ОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ PDF
Борис Петрович Середа, Каріна Володимирівна Бєлоконь, Юрій Олександрович Бєлоконь, Ірина Василівна Кругляк 62-68
АНАЛІЗ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ В ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОКОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ PDF
Лариса Іванівна Коротка 69-76
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗСІЮВАННЯ ВИКИДІВ ВІД ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО СТАЦІОНАРНОГО ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ PDF
Микола Миколайович Біляєв, Тетяна Русакова 77-82
ДО ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВОЮ РОБОТОЮ ПОЛУМЕНЕВИХ ТЕРМІЧНИХ ПЕЧЕЙ КАМЕРНОГО ТИПУ ПІД ЧАС НАГРІВАННЯ МАСИВНИХ ЗЛИВКІВ PDF
Володимир Юрійович Зінченко, Віктор Ілліч Іванов, Олександр Іванович Чепрасов, Юрій Миколайович Каюков 88-94
USING THE METHOD OF MATHEMATICAL MODELING FOR OBTAINING MULTICOMPONENT TITANIUM SHS-COATINGS PDF (English)
Борис Петрович Середа, Ірина Володимирівна Палєхова, Ірина Василівна Кругляк 83-87
МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СПЛИВАННЯ АНСАМБЛЮ НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ У СТАЛЕРОЗЛИВНОМУ КОВШІ PDF
Олександр Сергійович Лантух, Лавр Сергійович Молчанов, Євген Володимирович Синегін 95-99
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГАЗОМЕТАЛЕВОГО ПОТОКУ У СТАЛЕВИПУСКНОМУ КАНАЛІ КОНВЕРТЕРА PDF
Артем Анатолійович Похвалітий, Євген Миколайович Сігарьов, Костянтин Іванович Чубін, Володимир Петрович Полєтаєв, Оксана Володимирівна Похваліта 100-105
THE FORMATION OF ALUMINOTITANIZED COATINGS ON COPPER ALLOYS UNDER SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS PDF (English)
Дмитро Борисович Середа, Ірина Василівна Кругляк, Дмитро Олегович Кругляк 106-110
ВИЗНАЧЕННЯ СИЛОВОГО ВПЛИВУ ЗМІННОГО СТРУМУ НА МЕТАЛ У ВАННІ УСТАНОВКИ КІВШ-ПІЧ PDF
Ігор Валентинович Крикент 111-117
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ МАС ЗУБЧАСТИХ КОЛІС МЕХАНІЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ PDF
Олександр Дмитрович Романюк 118-123
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТАЛОГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РІШЕННЯ ГРАНИЧНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ РІВНЯННЯ ЛАПЛАСУ PDF
Оксана Юріївна Клочко 124-133
PHYSICO-CHEMICAL MODELING OF OBTAINING IN THE CONDITIONS OF SELF PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS CORROSION RESISTANT COATINGS PDF (English)
Олег Олексійович Бейгул, Дмитро Борисович Середа 134-137
МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДУ ПОРОШКОВОГО ДРОТУ ДЛЯ НАПЛАВЛЕННЯ РІЖУЧИХ КРОМОК ЖИВИЛЬНИКА З ОПТИМАЛЬНОЮ ТВЕРДІСТЮ PDF
Юрій Анатолійович Гасило, Павло Семенович Івченко, Георгій Іванович Камель, Олексій Володимирович Дудніков 138-143
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТУПЕНІ ЗНОСУ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ДЕТАЛЕЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РЕЖИМІВ НАВАНТАЖЕННЯ PDF
Олег Георгійович Чернета, Володимир Іванович Сухомлин, Роман Геннадійович Волощук 144-149
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БАНКУ ВІД ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
Світлана Валеріївна Юдіна, Світлана Михайлівна Ганзюк, Ірина Степанівна Боровець 165-169
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ МАШИНІСТА ЛОКОМОТИВНОГО СКЛАДУ PDF
Сергій Кармінович Мещанінов 170-174
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЭЛЕКТРОННОГО БІОМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ НАДІЙНІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЮДИНО-МАШИННОЇ СИСТЕМИ PDF
Сергій Кармінович Мещанінов 175-179
МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ АДЕКВАТНОГО МАТЕМАТИЧНОГО ОПИСУ ПРОЦЕСУ ПЕРЕТВОРЮВАНЯ СИГНАЛУ В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ PDF
Сергій Кармінович Мещанінов 180-186
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ МИЙКИ ШЛІФУВАЛЬНОГО ШЛАМУ PDF
Віктор Дмитрович Вернигора 150-155
РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛУ ГУСТИНИ МІЖАТОМНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СТРУКТУРНІЙ ОДИНИЦІ РЕЧОВИНИ PDF
Костянтин Дмитрович Євфимко, Олександр Олександрович Мочалов, Наталя Олександрівна Шаповал, Сергій Станіславович Коваль 160-164
ФІЗИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ НЕМЕТАЛЕВИХ ВКРАПЛЕНЬ НА РУЙНАЦІЮ СТАЛІ PDF
Гаррі Абрамович Бялік, Станіслав Іванович Адамчук, Владилен Валерійович Наумик, Ричард Едуардович Мохнач 156-159