DOI: https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(38)2018.129027

ДО ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВОЮ РОБОТОЮ ПОЛУМЕНЕВИХ ТЕРМІЧНИХ ПЕЧЕЙ КАМЕРНОГО ТИПУ ПІД ЧАС НАГРІВАННЯ МАСИВНИХ ЗЛИВКІВ

Володимир Юрійович Зінченко, Віктор Ілліч Іванов, Олександр Іванович Чепрасов, Юрій Миколайович Каюков

Анотація


Виконано аналіз відомих методів оптимізації процесу нагрівання масивних зливків під час термічної обробки у полуменевих термічних печах камерного типу. Запропоновано математичну модель, яка дозволяє без розв’язання диференціальних рівнянь теплопровідності розробити алгоритм розрахунку температури нагрівального середовища за часом, що забезпечує заданий розподіл температури щодо перерізу зливків за термічної обробки з двома та більше рівнями постійності.

Ключові слова


полуменева піч камерного типу; масивні зливки; нагрівання під термічну обробку; математична модель; оптимізація теплової роботи

Повний текст:

PDF