DOI: https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(38)2018.129040

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТАЛОГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РІШЕННЯ ГРАНИЧНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ РІВНЯННЯ ЛАПЛАСУ

Оксана Юріївна Клочко

Анотація


У роботі розглянуті нові підходи до побудови комп'ютерних моделей металографічної гетерогенної структури шляхом математичного моделювання за допомогою рішення граничних задач для рівняння Лапласа, які з досить високою точністю дозволяють одержувати зображення структур з урахуванням дифузійних процесів, що протікають при їхньому формуванні. Дослідження проводили шляхом побудови моделей утворення структур складних гетерофазних сплавів (на прикладі валкових високохромистих чавунів), на які впливає велика кількість складних процесів, подібних гідродинамічним.

Ключові слова


математична модель; гетерогенна структура; граничні умови; рівняння Лапласа

Повний текст:

PDF