DOI: https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(38)2018.129033

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГАЗОМЕТАЛЕВОГО ПОТОКУ У СТАЛЕВИПУСКНОМУ КАНАЛІ КОНВЕРТЕРА

Артем Анатолійович Похвалітий, Євген Миколайович Сігарьов, Костянтин Іванович Чубін, Володимир Петрович Полєтаєв, Оксана Володимирівна Похваліта

Анотація


Представлені результати математичного моделювання процесу випуску металевого розплаву за умов одночасного вдування нейтрального газу у потік у межах сталевипускного каналу кисневого конвертера. Із використанням результатів фізичного моделювання розроблені математичні моделі для опису впливу витратних характеристик нейтрального газу, розташування сопел для вдування останнього та геометричних параметрів сталевипускного каналу на формування газометалевого потоку. Визначені раціональні параметри формування й структури газометалевого потоку із створенням захисної атмосфери та забезпеченням процесу вуглецевого розкислення.

Ключові слова


математична модель; сталевипускний канал; розкислення; нейтральний газ; металевий розплав

Повний текст:

PDF