DOI: https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(38)2018.128939

МОДЕЛЮВАННЯ КОНВЕКТИВНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДВОШАРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ НЕОДНОРІДНИХ ГРАНИЧНИХ УМОВАХ

Юрій Миколайович Пишнограєв, Ганна Іванівна Штанько

Анотація


У роботі розглядаються особливості застосування методу скінчених інтегральних перетворень в задачі конвективної теплопровідності двошарового середовища для випадку, коли на зовнішніх межах задано неоднорідні граничні умови першого роду довільного виду. Показується необхідність подання шуканої температурної функції у вигляді суми двох доданків: нестаціонарного і квазістаціонарного. Наводиться алгоритм вирішення задачі щодо квазістаціонарної складової, кінцевий вигляд якої записаний як лінійна комбінація лінійної і експоненціальної функцій. Робиться висновок, що врахування квазістаціонарного доданка дозволяє поліпшити збіжність функціонального ряду, який є  формальним рішенням вихідної задачі при неоднорідних граничних умовах.

Ключові слова


теплопровідність; конвекція; двошарове середовище; інтегральне перетворення; квазістаціонарна задача

Повний текст:

PDF