DOI: https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(38)2018.129037

ВИЗНАЧЕННЯ СИЛОВОГО ВПЛИВУ ЗМІННОГО СТРУМУ НА МЕТАЛ У ВАННІ УСТАНОВКИ КІВШ-ПІЧ

Ігор Валентинович Крикент

Анотація


Робота присвячена теоретичним дослідженням в області позапічної обробки стали. Відзначено доцільність використання математичного моделювання для вивчення процесів, що відбуваються в установках ківш-піч. Запропоновано математичну модель електромагнітного поля в ванні металургійних агрегатів, в яких використовується нагрів металу електричними дугами змінного струму. Ця модель дозволяє розраховувати щільність електромагнітних сил, що діють на рідкий метал в металургійних агрегатах. Наведено результати розрахунку величини електромагнітних сил, що виникають при нагріванні металевого розплаву в ковші ємністю 60т на установці ківш-піч змінного струму. Встановлено, що при використанні змінного струму вплив електромагнітних сил на процес позапічної обробки стали менше, ніж при використанні постійного струму. Наведені ілюстрації свідчать про те, що в установках ківш-піч змінного струму значні електромагнітні сили спостерігаються тільки поблизу поверхні металевої ванни. Показано, що при теоретичних дослідженнях перемішування металу в агрегатах ківш-піч змінного струму, електромагнітні сили можна віднести до малозначущих факторів.

Ключові слова


установка ківш-піч; математична модель; електромагнітні сили; змінний струм; ковшова ванна

Повний текст:

PDF