DOI: https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(39)2018.154201

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ВИПАДКОВИХ ХОРД У СФЕРІ

Вікторія Олексіївна Строєва, Валерій Іванович Авраменко

Анотація


З використанням методів теорії ймовірностей досліджено розповсюдження променів від точкових і розподілених джерел в об’ємах сферичної форми. Отримані аналітичні вирази для законів розподілу довжин хорд для різних вихідних даних моделей.

Ключові слова


сфера; хорда; закон розподілу; статистичне моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Авраменко В.І. Теорія ймовірностей і математична статистика: навч. посібник / В.І. Авраменко, І.К. Карімов – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – 254с.

Вуколов Э.А. Сборник задач по математике для втузов. Специальные курсы / Э.А. Вуколов, А.В. Ефимов, В.Н. Земсков и др. Под ред. А.В. Ефимова – М., 1984. – 607 с.

Мостеллер Ф. Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями / Ф. Мостеллер, – М.: Наука, 1975. – 112 с.

Секей Г. Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике / Г. Секей, Пер. с англ. – М.: Мир, 1990. – 240 с.

Строєва В.О., Авраменко В.І. Дослідження розподілу довжини хорди в колі / В.О. Строєва, В.І. Авраменко // Питання прикладної математики i математичного моделювання: збірник наукових праць. – Д.: ДНУ, 2015. – Вип. 15., с. 181–190.