МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЛЕВЕРИДЖУ

Автор(и)

  • Катерина Олександрівна Левчук ДДТУ, Україна
  • Роман Ярославович Романюк ДДТУ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(39)2018.154252

Ключові слова:

леверидж, стратегія, капітал, диференціал, ризик

Анотація

Наведена методика визначення основних фінансових показників діяльності підприємства, за допомогою якої можна оцінити його економічний стан. Прогнозування економічної стійкості підприємства здійснюється на основі фінансового левериджу.

Посилання

Асаул А. Н. Модернизация экономики на основе технологических инноваций / А. Н. Асаул, Б. М. Карпов, В. Б. Перевязкин, М. К. Старовойтов. – СПб: АНОИПЭВ, 2008. – 606 с.

Андриенко В. Н. Эффективные механизмы аутсорсинга промышлен¬ного предприятия: монография / В. Н. Андриенко, Т. В. Белопольская, Я. В. Кирилишен, Е. А. Левчук, Е. А. Плахотник. – Днепродзержинск: ДГТУ, 2013. – 343 с.

Чупіса А.В. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: наук.-метод. видання / А.В. Чупіса. – Суми: “Довкілля”, 2001. – 404 с.

Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятия: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций / В. П. Савчук. – К.: Изд. дом “Максимум”, 2001. – 600 с.

Левчук Е.А. Методическое обеспечение стратегического планирования деятельности предприятия в условиях нестабильной экономической среды / Е.А. Левчук // Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ. – 2010. – № 8(150). – Ч. 1. – С. 137–142.

Левчук Е. А. Планирование аутсорсинговой логистической стратегии промышленного предприятия / Е.А. Левчук // Моделі управління в ринковій економіці: зб. наук.праць. – Донецьк: ДонНУ. – 2010. – Вип. 13. – С. 76–82.

Фень М. І.Фінансова стратегія підприємства щодо поліпшення його фінансового

положення / М. І. Фень, Р. Я. Романюк, А. Ю. Вороніна // Зб. наук. праць Дніпродзержинського державного технічного університету: (технічні науки). – Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2010. –Вип. 2(15). – С. 275–280.

Левчук К.О. Алгоритм визначення економічних результатів роботи підприємства / К. О. Левчук, Р. Я. Романюк // Математичне моделювання: наук. журнал. – Кам’янське: ДДТУ. – 2017. – № 1(36). – С. 88–92.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-27

Номер

Розділ

Статті