DOI: https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(40)2019.166056

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОШУКУ ЛОКАЛЬНИХ ПОРОЖНИН ДЛЯ БІНАРНОГО СЕРЕДОВИЩА В ТРИВИМІРНОМУ ВИПАДКУ

Павло Станіславович Смолянський, Антон Володимирович Козіков, Олена Володимирівна Шамрай

Анотація


В статті розглянуті проблеми створення адекватної математичної моделі пошуку одиничної порожнини в ізольованій області на основі загального рівняння гравіметрії. Авторами запропонований метод вирішення спрощених тривимірних інтегральних рівнянь гравіметрії та  зручні аналітичні формули для обчислення коефіцієнтів СЛАР в разі кусково-постійної апроксимації функції щільності середовища та вибору елементів дискретизації у вигляді прямокутних паралелепіпедів.

Ключові слова


локалізація пустот; зворотна задача; інтегральні рівняння; апроксимація; чисельне моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Тихонов А. И. Методы решения некорректных задач / А. И. Тихонов, В. Я. Арсенин. – Моск-ва: Наука, 1979. – 288 с.

Верлань А. Ф. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы / А. Ф. Верлань,

В. С. Сизиков. – Киев: Наукова думка, 1986. – 544 с.

Мудрецова Е. А. Гравиразведка: Справочник геофизика / Е. А. Мудрецова, К. Е.Веселова. – Москва: Недра, 1990. – 607 с.

Старостенко В. И. Устойчивые численные методы в задачах гравиметрии / Виталий Ивано-вич Старостенко. – Киев: Наукова думка, 1978. – 228 с.

Корн Г. Справочник по математике (для научных работников и инженеров) / Г. Корн, Т. Корн. – Москва: Наука, 1974. – 832 с.