DOI: https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(40)2019.166070

АЛГОРИТМ ПОШУКУ ЕКСТРЕМУМІВ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ

Леонід Олексійович Олійник, Станіслав Миколайович Бажан

Анотація


Генетичні алгоритми досить широко сьогодні використовуються при розв’язанні великого кола задач оптимізації. При застосуванні генетичних алгоритмів процедура рекомбінації елементів області пошуку наближеного розв’язку виконується так званими операторами схрещування (кросоверу) та мутації. В цій роботі запропоновано алгоритм пошуку глобального екстремуму функції однієї змінної, де операторами кросоверу є стохастичні матриці другого порядку.

Ключові слова


генетичні алгоритми; оператори схрещування; кросовер

Повний текст:

PDF

Посилання


Генетичні алгоритми [Електронний ресурс] // Вікіпедія — вільна енциклопедія – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Генетичний_алгоритм.

Електронний каталог дисертацій України – [Електронний ресурс] – Режим доступу до ре-сурсу: http://www.disslib.org/catalogue.html

Гантмахер Ф. Р. Теория матриц / Ф. Р. Гантмахер. – Москва: Наука, 1967. – 567 с.

Кононюк А. Е. Дискретно-непрерывная математика в 12-и кн./ Кононюк А. Е./ Алгоритмы – Киев: «Освіта України», 2017. –. Кн. 10,Ч.3 – 444 с.