RESEARCH PROCESS OF TECHNOLOGICAL WASTE RECYCLING IN THE CONDITIONS OF THE METALLURGICAL ENTERPRISE CAREER

Автор(и)

  • Борис Петрович Середа Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • Дар'я Яківна Муковська Дніпровський державний технічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(42)2020.206999

Ключові слова:

technological waste, blast furnace slag, open-hearth slag, recycling, blast-furnace, open-hearth shop, slag-processing shop

Анотація

Analyzes the volume, structure, and recycling of major technological wastes from the metallurgical enterprise.  The expediency of their use in own production is shown.  The chemical composition of the main types  process wastes is given in percentage.  The degree of the total amount recycling for major technological waste is determined.

Посилання

Sereda B. P., Mukovs’ka D. Ya. (2018). Dosli’dzhennya efektivnosti’ roboty samoskidiv BelAZ v umovakh kar'yeru metalurgi’jnogo pi`dpriyemstva [Investigation of the efficiency of BelAZ dump trucks in the career of metallurgical enterprise] Perspektivi tekhnologi’yi ta priladi - Technology perspectives and devices, (№ 13), 125–131 [in Ukrainian].

Fedyushko M. P. (2012). Stan promyslovykh vi`dkhodi`v mi`sta Mari`upol` ta yikh utili`zaczi`ya [The state of industrial waste in the city of Mariupol and their disposal] VI`snik Ahrarnoi nauky Prychornomoria'ya - Bulletin of Agrarian Science of the Black Sea Coast, (№ 2), 187–195 [in Ukrainian].

Plotni`kov V. V., Yarosh T. P., Marasanova O. V. (2012) Perspektivi utili`zaczi`yi promyslovykh vi`dkhodi`v u metalurgi`jnomu virobnicztvi` [Prospects for utilization of industrial waste in metallurgical production] Vi`snik Krivori`z`kogo naczi`onal`nogo uni`versitetu – Bulletin of Kryvyi Rih National University, (№ 3), 215–219 [in Ukrainian].

Kuatov D. B. (2016) Pererabotka shlaka v chernoj metallurgii putem droblenyia i yzvlechenyia dopolnitel`nogo sy`r`ya [Processing of slag in ferrous metallurgy by crushing and extracting pre-filler raw materials] Nauka i tekhnyka Kazakhstana – Science and technology of Kazakhstan, (№3), 88–90 [in Kazakhstan].

Rud V. D., Saviuk V. D., Samchuk L. M. (2015) Analiz kilkosti` utvorenykh vidkhodiv mashynobuduvannia ta metalurgi ‘i na teritori`yi Ukrainy [Analysis of the amount of generated waste of mechanical engineering and metallurgy on the territory of Ukraine] Visnyk TNTU - Bulletin of TNTU, (№ 3), 130–136 [in Ukrainian].

Avramenko S. Kh., Volokh Yu. V. (2010) Ekologi`chni` problemi vi`d nakopichennya tverdikh promyslovykh vidkhodiv ta shlyahi vykorystannia metalurgi`jnikh shlakiv [Environmental problems from the accumulation of solid industrial waste and ways of using metallurgical slag] Zbirnyk naukovykh parch` Naczi`onal`nogo gi`rnichogo uni `versitetu – Proceedings of the National Mining University, (№35), 200–206 [in Ukrainian].

Yegorov K. V. (2010) Analiz vidkhodiv metalurgi`jnogo virobnicztvi [Analysis of metallurgical waste] Speczi`al`na metalurgi`ya: vchora, sohodni`, zavtra – Special Metallurgy: yesterday, today, tomorrow, 193–196 [in Ukrainian].

Kotov Yu. T., Razkevich F. S., Goncharova K. V. (2012) Analiz`z utvorennia vi`dkhodi`v metalurgi’jnogo virobnicztvi i` rozrobka metodiv`v yikh povtornoho vykorystannia na PAT "Arselormmital Kryvyi Rig`g" [Analysis of waste generation of metallurgical production and development of methods for their re-use at PJSC "Arselormmital Kryvyi Rih"] Gi`rnichij vi`snik – Mining Bulletin, (№ 95), 232–236 [in Ukrainian].

Ni`kolayenko K. V., Samoilenko N. A. (2016) Kompleksne vykorystannia metalurgi`jnikh shlakiv [Integrated use of metallurgical slag] Zbahachennia korysnykh kopalyn – Enrichment of minerals, (Vup. 64, №105), 1–5 [in Ukrainian].

Sereda B. P., Mukovska D. Ya. (2018) Optimi`zaczi`ya roboty metalurgi`jnogo pi`dpriyemstva shlyakhom analizu ekspluataczi`jnikh pokaznykiv kar'yernikh samoskidiv [Optimization of the metallurgical enterprise by analyzing the performance of quarry dump trucks] / B. P. Matematychne modeliuvannia – Mathematical modeling, (№ 2), 163–169 [in Ukrainian].

Sereda B. P., Mukovska D. Ya. (2018) Zakhody pi`dvishhennya samoskidiv v umovakh kar'yeru metalurgi`jnogo pi`dpriyemstva [Measures to increase dump trucks in the quarry of a metallurgical enterprise] Vi`snik NTU "KhPI`" – Bulletin of NTU "KPI", (№ 23), С. 62–66 [in Ukrainian].

Nazyuta L. Yu., Smotrov A. V., Gubanova A. V. (2011) Struktura obrazovaniya i reczikling tehnologicheskih otkhodov na metallurgicheskikh predpryiatyiakh polnoho czicla [The structure of formation and recycling of technological waste at full-cycle metallurgical enterprises]/ Energotekhnologii i resursosberezhenye – Energy technologies and resource saving, (№ 4), 44–54 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-11

Номер

Розділ

Статті