№ 1(42) (2020)

Зміст

Статті

GENERAL BASES OF THE PHYSICAL AND MATHEMATICAL MODEL FOR VOLUME UNIVERSE PDF
Олександр Дмитрович Романюк, Руслана Олександрівна Романюк 7-15
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕЯКИХ СКЛАДНИХ ОПЕРАЦІЙ У СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ PDF
Юрій Давидович Поліський 16-21
ПОПЕРЕЧНІ КОЛИВАННЯ КРУГЛОГО ВАЛУ, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ, З РОЗПОДІЛЕНИМИ ЗА ДОВЖИНОЮ МАСАМИ PDF
Євген Іванович Калінін 22-31
MODELING OF STRUCTURE FORMATION PROCESS IN INTERMETALLIC NiAl ALLOYS DURING THERMOCHEMICAL PRESSING PDF (English)
Борис Петрович Середа, Юрій Олександрович Бєлоконь, Дмитро Борисович Середа 32-40
ОПТИМІЗАЦІЯ МАС ВАЛІВ І ПІДШИПНИКІВ МЕХАНІЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ PDF
Олександр Дмитрович Романюк 41-47
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ПОКРИТТІВ Fe-Cr-Ni ЗА КРИТЕРІЄМ МІКРОТВЕРДОСТІ ПОВЕРХНІ PDF
Євген Валерійович Колесник, Геннадій Анатолійович Баглюк, Анатолій Павлович Єременко, Єлізавета Сергіївна Робак, Ангеліна Сергіївна Усенко 48-55
MODELING OF DIFFUSION COATINGS STRUCTURE WITH VANADIUM AND TUNGSTEN IN COMPOSITION-FILLING ENVIRONMENTS PDF PDF (English)
Ірина Василівна Кругляк 56-63
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДВОФАЗНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В АНІЗОТРОПНИХ НАФТОВИХ ПЛАСТАХ МЕТОДОМ КВАЗІКОНФОРМНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Алеся Михайлівна Сінчук 64-71
SIMULATION OF THERMAL PROCESS FOR ULTRA-LOW CARBON STEEL IN THE CONDITIONS OF SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS PDF (English)
Борис Петрович Середа, Дмитро Борисович Середа, Віталій Іванович Волох 72-77
ДІАГНОСТИКА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ПРОКАТНИХ СТАНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ PDF
Сергій Кармінович Мещанінов, Олександр Валерійович Сай, Віктор Васильович Багрій, Руслан Віталійович Волошин 78-84
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПАПЕРОВИХ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Володимир Сергійович Авер’янов, Дмитро Захарович Шматко, Олександр Олександрович Сасов, Олег Георгійович Чернета 85-92
RESEARCH PROCESS OF TECHNOLOGICAL WASTE RECYCLING IN THE CONDITIONS OF THE METALLURGICAL ENTERPRISE CAREER PDF (English)
Борис Петрович Середа, Дар'я Яківна Муковська 93-98
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ МИЮЧОГО РОЗЧИНУ НА МАСЛОВІДДІЛЬНИКУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ PDF
Віктор Дмитрович Вернигора, Олександр Миколайович Коробочка 99-108
SIMULATION THE LONGITUDINAL STABILITY OF THE ROLLING PROCESS IN A STABLE MODE PDF (English)
Олег Павлович Максименко, Олександр Вікторович Нікулін, Дар'я Ігорівна Лобойко 109-115
MODELING THE INFLUENCE OF SHOCK WAVES ON THE STABILITY OF CHEMICAL LINKS DURING SUPER-DEEP PENETRATION OF MICROPARTICLES PDF (English)
Олександр Семенович Баскевич, Валерій Вікторович Соболєв, Борис Петрович Середа 116-124
MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESS OF HEATING A COMPOSITE CONSTRUCTION BY INFRARED RADIATION PDF (English)
Володимир Фаустович Рожковський, Тамара Антонівна Манько, Ольга Петрівна Роменська, Василь Сергійович Зевако 125-136
НЕЙРОННА МЕРЕЖА ДЛЯ КРИПТОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ З ВІДКРИТИМ КЛЮЧЕМ PDF
Катерина Миколаївна Ялова, Ксенія Володимирівна Яшина, Вікторія Олександрівна Коротка 137-144
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ PDF
Віктор Васильович Багрій, Алік Іванович Трикіло, Руслан Віталійович Волошин 145-154
МЕТОДИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАННИХ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ PDF
Олена Миколаївна Міхайлуца, Андрій Володимирович Пожуєв, Владислав Володимирович Тищенко 154-164
ПОСЛІДОВНІСТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАВДАНУ ШКОДУ ПРИ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Роман Ярославович Романюк, Валерій Олександрович Маховський, Ольга Анатоліївна Крюковська 165-172
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧІ РОЗМІЩЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ КЛІЄНТОПОТОКУ PDF
Вікторія Олексіївна Строєва, Олена Михайлівна Кісельова, Анжеліка Романівна Косенко, Ганна Володимирівна Строєва 173-180