DOI: https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(42)2020.206957

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДВОФАЗНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В АНІЗОТРОПНИХ НАФТОВИХ ПЛАСТАХ МЕТОДОМ КВАЗІКОНФОРМНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

Алеся Михайлівна Сінчук

Анотація


У даній роботі метод комплексного аналізу нелінійних процесів витіснення флюїдів модифіковано на випадок моделювання нелінійної фільтрації в анізотропних середовищах. З використанням системи типу Коші-Рімана (у випадку врахування анізотропії), побудовано нові умови для визначення положення граничних вузлів гідродинамічної сітки відносно приграничних. З урахуванням цього було модифіковано відповідний алгоритм числового квазіконформного відображення та здійснено його програмну реалізацію. Проведено ряд комп’ютерних експериментів впливу зміни компонент тензора проникності на напрямок течії в елементі симетрій рядної системи площового заводнення пласта.

Ключові слова


нафтовидобування; анізотропні середовища; числові методи квазіконформних відображень; нелінійні задач

Повний текст:

PDF

Посилання


Basniev, K.S., Cochina, I.N., Maksimov, V.M. (1993) Podzemnaya gidromekhanika. M.: Nedra,125.

Barenblatt, G.I., Entov, V.M., Ryzhik, V.M. (1972) Theory of unsteady liquid and gas filtration. M.: Nedra, 288.

Parchment, A. Kh., Tomin, P. Yu. (2011) Yu. On the study of relative phase permeability functions for anisotropic media. Mathematical Modeling, Т. 23, № 5, 3–15.

Tolpaev, V.A., Martynov, V.V., Evenko, I.A.(2008) The tasks of filtering fluid to a vertical well in a reservoir with rectilinear anisotropy. Automation, telemechanization and communications in the oil industry, № 5, 47–54.

Fazlyev, R. T. (2008) Area flooding of oil fields. M.: Izhevsk, IKI, SIC RHD, 256.

Bombа, A.Ya., Kashtan, S.S., Prigornitsky, D.O., Yaroshchak, S.V. (2013) Methods of complex analysis. Rivne: NUVGP, 415.

Bombа, A.Ya., Sinchuk, A. M. (2013) A comprehensive analysis of the behavior of the “drill-pipe-pipe-system” system in the elements of areal waterflooding. Newsletter NTU "KhPI". Seriya "Mathematical modeling in technology and technology." Kharkiv: NTU "KhPI", № 54(1027), 4–15.

Bombа, A.Ya., Sinchuk, A. M., Yaroshchak, S.V. (2013) The method of complex analysis of the study of two-phase filtration in horizontal layers taking into account hydraulic fracturing. Electronic modeling, Т. 35, № 2, 25–33.
Текст

ISSN 2519-8106 (Print), eISSN 2519-8114 (Online)