ПРО КВАДРАТНЕ КОРІННЯ В СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ

Автор(и)

  • Ю.Д. Поліський НДІ автоматизації чорної металургії, м. Дніпро, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(45)2021.246868

Ключові слова:

залишкові класи, системи модулів, діапазон чисел, квадратний корінь, ранг числа

Анотація

В роботі досліджено систему залишкових класів щодо можливості реалізації немодульної операції знаходження квадратного кореня по модулю.

Посилання

Акушский И.Я., Юдицкий Д.И. Машинная арифметика в остаточных классах. М.: Советское

радио. 1968. 440 с.

Гашков С.Б., Фролов А.Б., Попова Е.П. Об оценках сложности алгоритмов извлечения квадратных корней в конечных полях и кольцах вычетов // Вестник МЭИ. 2018. № 5. С. 79—88.

Визор Я.Е. Один из методов вычисления первообразных корней в остаточных классах // Математичні машини і системи, 2006, № 3. С. 3–11.

Поліський Ю.Д. Про один алгоритмічний підхід до визначення рангу числа в системі залишкових класів // Математичне моделювання. 2021. № 1(44). С. 17–22.

Полисский Ю.Д. Модификация алгоритма сравнения чисел в системе остаточных классов // Проблеми математичного моделювання: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 23-25 трав. 2018 р. м.Кам'янске: ДДТУ. 2018. С. 128–131.

Akushsky I.Ya., & Yuditsky D.I. (1968). Mashinaia arifmetika v ostatochnikh klassakh [Machine arithmetic in the residual classes]. Moscow: Soviet Radio [in USSRian].

Gashkov S.B., Frolov A.B., Popova E.P. (2018). Ob otcenkah slojnosti algoritmov izvlechenia kvadratnih korneij v konechnih poliah i koltsah vitchetov [On estimates of the complexity of algorithms for extracting square roots in finite fields and rings of residues]. Vestnik MEI. 2018.

№ 5. S. 79–88.

Vizor Ya.E. (2006) Odin iz metodov vichislenia pervoobraznih korneij v ostatochnih klassah [One of the methods of calculating primitive roots in residual classes] Mathematical Machines and Systems, 2006, № 3. P. 3–11.

Poliskiy Yu.D. Ob odnom algoritmicheskom podhode k opredeleniju ranga chisla v sisteme ostatochnih klassov [On an algorithmic approach to determining the rank of a number in a system of residual classes] Mathematical modeling. 2021. № 1 (44). P. 17–22.

Polissky Yu.D. Modifikatsia algoritma sravnenia chisel v sisteme ostatochnih klassov [Modification of the algorithm for comparing numbers in the system of residual classes] Vseukr. science method. conf., 23-25 herbs. 2018 p. m. Kam'yanske: DDTU. 2018. Р. 128–131.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Номер

Розділ

Статті