СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ДАНИХ ПРО ВІДМОВИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ

Автор(и)

  • В.А. Литвиненко Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • С.В. Марченко Дніпровський державний технічний університет, Україна
  • О.М. С’янов Дніпровський державний технічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.1(46)2022.258342

Ключові слова:

дифузійні розподіли, моделі відмов засобів вимірювань, метод максимальної правдоподібності, метод найменших квадратів

Анотація

Для математичного опису процесу виникнення прихованих відмов застосовують ймовірністно-фізичні (дифузійні) моделі відмов. Тому актуальною є задача оцінка параметрів дифузійних розподілів на основі статистики відмов в процесі експлуатації ЗВ.

Мета дослідження полягає в розробці методу статистичної обробки даних папаметричних і раптових відмов. Особливість параметричних відмов полягає в прихованому характеру їх появи. Для математичного опису процесу виникнення прихованих відмов застосовують ймовірністно-фізичні (дифузійні) моделі відмов. В роботі проведені розрахунки і порівняльний аналіз методу максимальної правдоподібності і методу найменших квадратів при оцінці параметрів і довірочних інтервалів функцій розподілу ймовірностей виникнення відмов. На основі аналізу отриманих емпіричних функцій розподілу та монотонний характер випадкових процесів зміни в часі метрологічних характеристик ЗВ показано, що функція  DM-розподілу краще апроксимує емпіричні функції розподілу побудовані на основі різних джерел статистичної інформації в порівнянні з результатами отриманими для розподілу Вейбулла.

Запропонований набір методів підвищує достовірність процедури обробки і аналізу статистики відмов при оцінці показників надійності ЗВ. Розвинуті в роботи методи математичної статистики розширюють результати досліджень в області метрологічної надійності. Дані методи розроблені для спеціалістів метрологічних служб підприємств при виконанні спеціальних робіт по забезпеченню метрологічної надійності в складі автоматизованих систем.

Посилання

Azarskov, V.N., & Strelnikov, V.P. (2004). Nadyezhnost system upravleniia i avtomatiki [Reliability of control systems and automation]. Кyiv: NАU [in Russian]

Strelnikov, V.P., & Egorov, S.V. (2008). Isledovanie svoistv statistiki primeniaemoi dlia otsenki veroiatnosti bezotkaznoi raboty [Investigation of the properties of statistics used to assess the probability of failure-free work]. Matematychni mashyny i systemy — Mathematical machines and systems, 3, 147–152 [in Russian]

Lytvynenko, V.A. (2013). Analiz pokaznykiv nadiynosti sukupnosti zasobiv vumiriuvalnoi tekhiky v umovath shyrokogo promyslovogo zastosyvania[Analysis of reliability indicators of the set of measuring equipment in terms of wide industrial application]: Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv:NTUU «KPI» [in Ukrainian]

Lytvynenko V.A. (2012). Deiaki pytania modeliuvania protsesy ekspluatatsii i metro-logichnogo obslugovuvania zasobiv vymiriuvalnoi tekhyky pry optymizatsii metrologichnogo kontroliu[Some issues of modeling the process of operation and metrologi-cal maintenance of measuring equipment in the optimization of metrological control] Matematychne modelyvanya — Mathematical modeling, 1, 70–75 [in Ukrainian]

Азарсков В.Н., Стрельников В.П. Надежность систем управления и автоматики : учеб. пособ. Киев : НАУ, 2004. 164 с.

Стрельников В.П., Егоров С.В. Исследование свойств статистики, применяемой для оценки вероятности безотказной работы. Математичні машини і системи. 2008. № 3. С. 147–152.

Литвиненко В.А. Аналіз показників надійності сукупності засобів вимірювальної тех-ніки в умовах широкого промислового застосування:автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.01.02. Київ, 2013. 20 с.

Литвиненко В.А. Деякі питання моделювання процесу експлуатації і метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки при оптимізації метрологічного контролю. Математичне моделювання. 2012. Вип. 1(26). С. 70–75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

Статті