ІНТЕРПОЛЯЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ПРИСТРОЇВ АВТОМАТИКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ В МЕХАНОТРОННИХ СИСТЕМАХ

Автор(и)

  • С.В. Алексєєнко Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
  • Т.М. Кадильникова Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
  • В.С. Дудніков Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(47)2022.268334

Ключові слова:

електричні сигнали, електронно-цифрові пристрої, цифро-аналогові пристрої, дискретизація, інтерполяція, оцінна функція

Анотація

У сучасних інтегрованих механотронних системах в основному використовуються електричні сигнали, які характеризуються високою швидкістю їх обробки, легкістю формування і передачі на великі відстані, широким діапазоном струмів і напруг, легкістю перетворення електричної енергії в інші види (теплові, механічні, світлові) тощо. Інформаційний вміст, що передається цими сигналами, модулюється в їхні електричні або часові параметри, а потім демодулюється або декодується. Цей процес характеризується перетворенням фізичних впливів на об'єкти управління в форми, зручні для візуального зчитування.

У роботі представлено алгоритм інтерполяції технічних вимірювань автоматичних та електронних пристроїв, який виконується циклічно, з високою частотою. На основі застосування методу оціночної функції за результатом кроку по будь-якій контрольованій координаті розраховується оціночна функція, знак якої визначає напрямок наступного кроку. Зсуви, що виникають в результаті цього кроку, наближають досліджувану траєкторію до заданої кривої. Алгоритм інтерполяції методом функції оцінювання реалізований програмно або апаратно, всі режимні операції виконуються одночасно протягом одного періоду роботи.

Схема лінійної інтерполяції методом оціночної функції при постійній несучій частоті розглядається як процес здійснення компенсацій на кожному кроці циклів інтерполяції з метою запобігання відхилень від заданої траєкторії руху.

Для механотронних систем загальний алгоритм інтерполяції можна модифікувати за рахунок дискретизації та квантування інформаційних сигналів динамічних характеристик за блочним принципом, при цьому несучу частоту вибирають постійною, а набір блоків, що беруть участь у процесі інтерполяції, визначають за орієнтація площини інтерполяції.

Посилання

Shandrov, B.V. (2007). Tekhnycheskye sredstva avtomatyzacyy [Technical means of automation]. Moscow: Academy.

Olsson, G., Piany, J. (2001). Cyfrovye systemy avtomatyzacyy i upravlenyja [Digital automation and control systems]. St. Petersburg: Nevsky dialect.

Osyn, I.L., Shakaryan, Y.G. (1990). Elektrycheskye mashyny. Synkhronnye mashyny [Electric machines. Synchronous machines]. Moscow: Vysshaja shkola.

Glinenko, L.K., Sukhonosov, O.G. (2003). Osnovy modeljuvannja tekhnichnykh system [Fundamentals of modeling of technical systems]. Lviv: Beskid Bit.

Lebid, R.D., Zhukov, I.A., Guziy, M.M. (2000). Matematychni metody v modeljuvanni system [Mathematical methods in modeling systems]. K.: KMUTSA.

Pavlenko, P.M. (2005). Avtomatyzovani systemy tekhnologhichnoji pidghotovky rozshyrenykh vyrobnyctv. Metody pobudovy ta upravlinnja [Automated systems of technological preparation of advanced production. Construction and management methods]. K.: NAU.

Pavlenko, P.M., Yablochnikova, E.I., Burennikova, Yu.A., Kozlova, L.G. (2006). Avtomatyzacija tekhnichnoji pidghotovky vyrobnyctva [Automation of technical production preparation]. Vinnytsia: VNTU.

Lazarev, V.G., Pyyl, E.I. (1989). Syntez upravljajushhykh avtomatov [Synthesis of control automata]. Moscow: Energoatomizdat.

Makarova, I.M. (1983). Osnovy avtomatyzacyy upravlenyja proyzvodstvom [Fundamentals of production automation] (ed. by I.M. Makarova). Moscow: Vysshaja shkola.

Solomentsev, Yu.M., Sosonkin, V.L. (1988). Upravlenye ghybkymy proyzvodstvennymy systemamy [Management of flexible production systems]. Moscow: Mashinostroenie.

Sosonkin, V.L. (1991). Proghrammnoe upravlenye tekhnologhycheskym oborudovanyem [Software management of technological equipment]. Moscow: Vysshaja shkola.

Kadylnykova, T.M., Sushko, L.F., Shcherbina, I.V. (2009). Linijna interpoljacija strukturnykh parametriv zubchatykh peredach. Pidjomno-transportna tekhnika [Linear interpolation of structural parameters of gears. Lifting and transport equipment] (Issue 1). Dnipropetrovsk.

Bykova, V.I. (2000). Osnovy systemnogho proektuvannja ta systemnogho analizu skladnykh ob'jektiv. Knygha 1. Osnovy SAPR ta systemnogho proektuvannja skladnykh ob'jektiv [Fundamentals of system design and system analysis of complex objects. Book 1. Fundamentals of CAD and system design of complex objects] (ed. by V.I. Bykova). K.: Lybid.

Шандров Б.В. Технические средства автоматизации. М: Академия, 2007. 368 с.

Олссон Густав, Пиани Джангуидо. Цифровые системы автоматизации и управления. СПб.: Невский диалект, 2001. 557 с.

Осин И.Л., Шакарян Ю.Г. Электрические машины. Синхронные машины. М.: Высшая школа,1990. 303 с.

Гліненко Л.К., Сухоносов О.Г. Основи моделювання технічних систем. Львів : БескидБіт, 2003. 176 с.

Лебідь Р.Д., Жуков І.А., Гузій М.М. Математичні методи в моделюванні систем. К.: КМУЦА, 2000. 158 с.

Павленко П.М. Автоматизовані системи технологічної підготовки розширених вироб-ництв. Методи побудови та управління. К.: НАУ, 2005. 280 с.

Автоматизація технічної підготовки виробництва / под ред. П.М. Павленко, Є.І. Яблоч¬нікова, Ю.А. Бурєннікова, Л.Г. Козлова. Вінниця: ВНТУ, 2006. 114 с.

Лазарев В.Г., Пийль Е.И. Синтез управляющих автоматов. М.: Энергоатомиздат, 1989. 328 с.

Основы автоматизации управления производством/под ред. И.М. Макарова. М.: Высшая школа, 1983. 504 с.

Соломенцев Ю.М., Сосонкин В.Л. Управление гибкими производственными системами. М.: Машиностроение, 1988. 352 с.

Сосонкин В.Л. Программное управление технологическим оборудованием. М.: Высшая школа, 1991. 512 с.

Кадильникова Т.М., Сушко Л.Ф., Щербина І.В. Лінійна інтерполяція структурних параметрів зубчатих передач. Підйомно-транспортнатехніка.1.- Дніпропетровськ,2009. Вып.1. С. 89-95.

Основи системного проектування та системного аналізу складних об’єктів. Книга 1. Основи САПР та системного проектування складних об’єктів / за ред. В.І. Бикова. К.: Либідь, 2000. 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті