АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ В ВИРОБНИЧІЙ СИСТЕМІ

Автор(и)

  • В.А. Литвиненко Dnipro State Technical University, Kamianske, Україна
  • О.М. С’янов Dnipro State Technical University, Kamianske, Україна
  • С.В. Марченко Dnipro State Technical University, Kamianske, Україна
  • Ю.О. Нескоромна Dnipro State Technical University, Kamianske, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(47)2022.268340

Ключові слова:

метрологічна надійність, метрологічний контроль засобів вимірювань, аналітичні моделі оцінки метрологічної надійності засобів вимірювань

Анотація

У статті розглянуті математичні методи теорії метрологічної надійності(МН) засобів вимірювань. Проведено порівняльний аналіз і оцінка ефективності застосування математичних моделей метрологічної надійності засобів вимірювань (ЗВ) на основі статистичних і ймовірностно-фізичних моделей метрологічних відмов в задачах обчислення і прогнозування показників надійності ЗВ в будь-який момент часу експлуатації ЗВ.

Розробка методів оцінки метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки під впливом різних факторів являється задачею, розв’язок якої дозволить споживачу більш точно визначати МН в будь-який момент часу експлуатації ЗВТ в реальних умовах, вірно визначити терміни перевірок і профілактичних робіт.

Використання DM і DN — моделей метрологічних та експоненціальної моделі явної відмови для розв’язку задач діагностики і моніторингу метрологічної надійності ЗВ дозволяє підвищити точність оцінки параметричної складової надійності  за рахунок апроксимації статистики відмов дифузійними функціями і апріорного аналізу фізики виникнення відмов. Даний підхід базується на аналізі фізичних процесів деградації, які призводять до виникнення відмов. Розглянуті показники МН ЗВ дозволяють оцінити ступінь впливу параметрів метрологічного

Посилання

Lytvynenko, V.A. (2013). Analiz pokaznykiv nadiynosti zasobiv vumiriuvalnoi tekhniki v umovath shyrokogo promyslovogo zastosyvania[Analysis of reliability indicators of the set of measuring equipment in terms of wide industrial application]: Extended abstract of candidates thesis. Kyiv: NTUU “KPI” [in Ukrainian]

Ignatkin V.U., Lytvynenko, V.A. (2015). Otcinka i analyz zalezhnostey pokaznykiv nadiynosti radioelektronnyh system v protsesy ekspluatatsii [Evaluation and analysis of dependencies of reliability indicators of radio electronic systems during operation]Zbirnyk naukovyth prac DDTU – Collection of scientific works of DDTU, (2)27, 113–117. [in Ukrainian]

Ignatkin V.U., Lytvynenko, V.A., Bilyi O.I. (2012). Rozvayzok zadachi vyboru optymalnych parametryv metrologichnogo obslugovuvania zasobiv vymiriuvalnoi tekhnyky metodom Monte-Karlo[Solving the problem of choosing the optimal parameters of metrological maintenance of measuring equipment by the Monte Carlo method] Zbirnyk naukovyth prac DDTU – Collection of scientific works of DDTU, (1)18, 72–79. [in Ukrainian]

Lytvynenko, V.A. (2012). Deiaki pytania modeliuvania protsesy ekspluatatsii i metrologichnogo obslugovuvania zasobiv vymiriuvalnoi tekhnyky pry optimizatsii metrologichnogo kontroliu[Some issues of modeling the process of operation and metrological maintenance of measuring equipment in the optimization of metrological control] Matematychne modelyvanya – Mathetical modeling, 1, 70–75. [in Ukrainian]

Lytvynenko, V., Marchenko, S., Syanov, O. (2022). Statistical methods of processing measurement data on measurement instruments. Mathematical modeling, 1(46), 16–21.

Lytvynenko, V., Ryazancev, O., Gnatyk, M. (2022). Numerical methods of integrating function of metrological reliability of measurement instruments, Mathematical modeling, (1(46)), 44–49.

Литвиненко В.А. Аналіз показників надійності сукупності засобів вимірювальної техніки в умовах широкого промислового застосування: дис. … канд. техн. наук: 05.01.02. Київ, 2013. 20 с.

Ігнаткін В.У., Литвиненко В.А. Оцінка і аналіз залежностей показників надійності радіоелектронних систем в процесі експлуатації. Збірник наукових праць ДДТУ. 2015 Вип. (2)27.

С. 113–117.

Ігнаткін В.У., Литвиненко В.А., Білий О.І. Розв’язок задачі вибору оптимальних параметрів метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки методом Монте-Карло. Збірник наукових праць ДДТУ. 2012. Вип. (1)18. С. 72–79.

Литвиненко В.А. Деякі питання моделювання процесу експлуатації і метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки при оптимізації метрологічного контролю. Математичне моделювання. 2012. Вип. 1(26). С. 70–75.

Lytvynenko V., Marchenko S., Syanov O. Statistical methods of processing measurement data on measurement instruments/ Mathematical modeling. 2022. № 1(46). P. 16–21.

Lytvynenko V., Ryazancev O., Gnatyk M. Numerical methods of integrating function of metrological reliability of measurement instruments/ Mathematical modeling. 2022. № 1(46). P. 44–49.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті