ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІЗНИЦЕВОЇ СХЕМИ ЗМІННИХ НАПРЯМКІВ ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАДАЧІ ПЛАВЛЕННЯ ОБВАЖЕНОГО КОМБІНОВАНОГО АЛЮМОВМІСТКОГО РОЗКИСЛЮВАЧА В ЗАХИСНІЙ ОБОЛОНЦІ

Автор(и)

  • Р.В. Волошин Dniprovsky State Technical University, Kamianske, Україна
  • М.В. Бабенко Dniprovsky State Technical University, Kamianske, Україна
  • Н.М. Лимар Dnipro State Technical University, Kamianske, Україна
  • А.А. Громовой Dnipro State Technical University, Kamianske, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31319/2519-8106.2(47)2022.268385

Ключові слова:

економічна скінченно-різницева схема, метод змінних напрямків, моделювання плавлення алюмовмісткого розкислювача

Анотація

Метою даної статті є дослідження ефективності використання економічної різницевої схеми змінних напрямків при вирішенні задачі плавлення обваженого комбінованого алюмовмісткого розкислювача циліндричної форми в захисній оболонці в розплаві і за несиметричних граничних умов на міжфазній межі шлак-метал. Така задача відноситься до задач теплопровідності з рухомими межами розподілу фаз. При вирішенні подібних задач математичної фізики визначальними є обчислювальні витрати на рішення різницевих аналогів диференціальних рівнянь в частинних похідних, які різко зростають зі збільшенням вузлів розрахункової сітки, особливо у дво- і тривимірних просторах. У випадку явної схеми це пов'язане з її умовною стійкістю. У випадку неявної схеми зростання об'єму обчислень пов'язане з тим, що одержувана система рівнянь містить по 5 невідомих в кожному рівнянні, але неявна схема має свою позитивну якість — вона абсолютно стійка.

Прагнення з'єднати позитивні властивості явних і неявних різницевих схем привело до створення так званих економічних різницевих схем.

Однієї із кращих різницевих схем для рішення двомірних нестаціонарних задач теплопровідності є схема змінних напрямків або подовжньо-поперечна схема. Суть цієї схеми полягає в тому, що крок за часом ділиться на два півкроки. На першому півкроку друга похідна по одній з координат (наприклад, по у) апроксимується явно, а друга похідна по другій координаті – неявно. На другому півкроку, навпаки, неявна апроксимація використовується тільки по напрямку у, а по напрямку х застосовується явна апроксимація.

Використання економічної різницевої схеми змінних напрямків при вирішенні задачі плавлення обваженого комбінованого алюмовмісткого розкислювача циліндричної форми в захисній оболонці дозволяє зменшити час виконання розрахунків в середньому на десять
відсотків.

Посилання

Babenko M.V., & Pavlyuchenkov I.A. (2008). Raskisleniye metalla s ispol'zovaniyem alyuminiyevykh sterzhney s zashchitnym pokrytiyem pri vnepechnoy dovodke stali [Metal deoxidation using aluminum rods with a protective coating during out-of-furnace finishing of steel]. A.Yasaui atindigy Khalykaralyk kazakturik universitetinin khabarshisy, 1, 61-65.

Nikitenko N.I., Snezhkin YU.F., Sorokovaya N.N., & Kol'chik YU.N. (2014). Molekulyarno-radiatsionnaya teoriya i metody rascheta teplo- i massoobmena [Molecular Radiation Theory and Methods for Calculating Heat and Mass Transfer]. Kiev: Naukova dumka.

Voloshin R.V., & Babenko M.V. (2015). Matematicheskaya model' plavleniya utyazhelennogo kombinirovannogo alyumosoderzhashchego raskislitelya tsilindricheskoy formy v zashchitnoy obolochke [Mathematical Model of Melting of a Weighted Combined Aluminum-Containing Cylindrical Deoxidizer in a Protective Shell]. Matematichne modelyuvannya, 1(32), 33-35.

Voloshin R.V., Babenko M.V., Zhul'kovskiy O.A., Zhul'kovskaya I.I., & Degtyarenko YA.O. (2016). Algoritm rascheta plavleniya utyazhelennogo kombinirovannogo alyumosoderzhashchego raskislitelya tsilindricheskoy formy v zashchitnoy obolochke [Algorithm for Calculating the Melting of a Weighted Combined Aluminum-Containing Cylindrical Deoxidizer in a Protective Shell]. Matematichne modelyuvannya, 2(35), 39-42.

Voloshyn R.V., Babenko M.V., & Kryvosheyev H.A. (2018). Obgruntuvannya vyboru chy-selʹnoho metodu, dlya vyrishennya zavdannya plavlennya kombinovanoho alyumovmisʹkoho rozkyslyuvacha tsylindrychnoyi formy, z obvazhnyuvachem, v zakhysniy obolontsi [Justification of the choice of a numerical method for solving the problem of melting a weighted combined aluminum-containing cylindrical deoxidizer in a protective shell]. Matematychne modelyuvannya, 1(38), 35-40.

Ogurtsov A.P., Mamayev L.M., & Karimov I.K. (1997). Matematicheskiye metody i modeli v raschetakh na EVM [Mathematical methods and models in computer calculations]. Kiev: ISMO.

Pirumov U.G. (2015). Chislennyye metody [Numerical methods]. Moskva: Izdatel'stvo Yurayt.

Yanenko N.N. (1967). Metod drobnykh shagov resheniya zadach matematicheskoy fiziki [Method of fractional steps for solving problems of mathematical physics]. Novosibirsk: «Nauka».

Бабенко М.В., Павлюченков И.А. Раскисление металла с использованием алюминиевых стержней с защитным покрытием при внепечной доводке стали // А. Ясауи атындыгы Халыкаралык казактурік университетінін хабаршысы. 2008. № 1. С. 61–65.

Молекулярно-радиационная теория и методы расчета тепло- и массообмена / Никитенко Н.И., Снежкин Ю.Ф., Сороковая Н.Н., Кольчик Ю.Н. К.: Наукова думка, 2014, 743 с.

Волошин Р.В., Бабенко М.В. Математическая модель плавления утяжеленного комбинированного алюмосодержащего раскислителя цилиндрической формы в защитной оболочке // Математичне моделювання. 2015. №1(32). С. 33–35.

Волошин Р.В., Бабенко М.В., Жульковский О.А., Жульковская И.И., Дегтяренко Я.О. Алгоритм расчета плавления утяжеленного комбинированного алюмосодержащего раскислителя цилиндрической формы в защитной оболочке // Математичне моделювання. 2016. №2(35), С. 39–42.

Волошин Р.В., Бабенко М.В., Кривошеєв Г.А. Обґрунтування вибору чисельного методу, для вирішення завдання плавлення комбінованого алюмовміського розкислювача циліндричної форми, з обважнювачем, в захисній оболонці // Математичне моделювання. 2018. № 1(38). С. 35–40.

Огурцов А.П., Мамаев Л.М., Каримов И.К. Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ. К.: ИСМО, 1997. 192 с.

Пирумов У.Г. Численные методы. Москва: Издательство Юрайт, 2015. 421 с.

Яненко Н.Н. Метод дробных шагов решения задач математической физики. Новоси-бирск: «Наука», 1967. 197 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті